greenmanpowerplants

Superfoods & Medicinal plants

information and news

RSS
new products
6/12/2013 7:47:31 PM
Soon available at our webshop:

WILD CHAGA mushroom (Kääpä) & DEER ANTLER from Lapland, Finland.


Chaga (Inonotus obliguus) is a extremely slow growing tree mushroom that grows in cold climates around the artic. Chaga contains many health promoting ingredients and helps to balance our body system and to prevent from illness. Chaga is widely known for it's cancer preventing powers it stops tumor growth and helps the body to get rid of radiation. Chaga is mainly used to empower the imune system. So it improves the power of resistance. It also is a strong medicine to stomach problems. In Finland people use Kääpä as they call it to clean the body.

The ORAC number (>40.000) of Chaga is higher than any other tested berry, herb or spice.ORAC number means power of anti oxidants. Chaga has been used in Chinese pharmaceutical science and artic traditional medicine for thousands of years. In the former Sovjet Union a lot of scientific research has been done on this "miracle" mushroom.
The indiginous people of Lapland (the sami) use ( kääpä) chaga to prevent illness like fever and drink a tea of it when they feel illness like fever coming.
The tea is made from powdered dried chaga. One teaspoon of chaga powder is put in to a cup. Pour boiling water over it and set asside for 60 min. The extract is drunk. 

DEER ANTLER

Deer Antler is considered to be one of the "big three" ultimate “herbs” (dietary supplements) of Chinese medicine - Ginseng, Reishi Mushroom and Deer Antler. All three are tonic herbs that have been used since thousands of years to prolong life, improve energy, to protect the body and to empower sexual energy and potency.

Scientific research has proven that deer antler stimulates the production of blood because it feeds the bone marrow. It contains chemicals closely related to human growth hormones. It helps to grow muscles and to recover after intense work or sport.
Deer Antler is used by athletes to support muscular strength. Deer Antler extract consumed as a dietary supplement supports the human in vivo production of IGF-1, a vital substance closely related to human growth hormone that regulates metabolism and hormone functions. Deer Antler extract is used to support the skeletal structure, especially the back and knees. Deer Antler helps support cartilage and joint function. As a dietary supplement that supports neurological functions, Deer Antler extract is also widely used to support mental power. 
Deer antler isn't normally used to treat any kind of ailment, but to support normal healthy life functions so as to promote wellbeing and longevity. It contains mucopolysaccharides that promote the regeneration the antler tissue in in the deer. This same substance supports regeneration of tissue to those who consume it.

NOTE!: Do NOT use Chaga if you have diabetis or if you use antibiotics or if you are allergic to mushrooms.
Dutch Raw Food Festival
6/12/2013 7:44:49 PM
This weekend on Sunday the 16th of June we are there on the Dutch Raw Food Festival with a stand with our products & some medicinal plants and superfoods. We will also present some new items like medicinal wild Chaga mushroom from Lapland.
 
Adress of the event: Boerderij Langerlust, Provinciale Weg 24, Amsterdam
 
http://www.rawfoodfestival.nl/
 
https://www.facebook.com/TheAnnualDutchRawFoodFestival?ref=hl
 
www.facebook.com/events/372012369586601/
 
https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/UYLW6WMU/language/nl
 
Het pillenbedrog
5/21/2013 9:00:24 AM

Bron: dagblad Trouw 18-05-2013

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3443659/2013/05/18/Het-pillenbedrog.dhtml

Het pillenbedrog

Met miljardenverslindende marketing propageert de farmaceutische industrie pillen waar ze vooral zelf beter van wordt. Ze schuwt daarbij de misleiding niet, waarschuwt huisarts Hans van der Linde.

De geneesmiddelenmarkt is geen markt. Zo voldoet ze niet aan de gewone wetten van vraag en aanbod. Degene die het product gebruikt, kiest het niet. Degene die het product kiest, betaalt het niet. Degene die het product betaalt, gebruikt het niet. De afzet loopt via de voorschrijfpen van de dokter. Daarop mikt de marketing van de farmaceutische industrie, die het meeste verdient aan nieuwe, gepatenteerde middelen, waarvan ze de prijs eenzijdig kan bepalen.

Wij, artsen, schrijven die nieuwe geneesmiddelen voor. Daar dragen we verantwoordelijkheid voor, maar we worden er zelden op aangesproken. Die nieuwe middelen zijn altijd onbewezen veilig en onbewezen effectief. Pas na toelating tot de markt starten de fase-4-onderzoeken: grote, langlopende onderzoeken waarbij het middel voor de allereerste keer op harde criteria wordt getest, zoals langer en beter leven.

De afgelopen decennia stierven wereldwijd honderdduizenden patiënten door nieuwe geneesmiddelen die nog niet waren onderworpen aan fase-4-onderzoeken. Alleen al door Avandia, een middel tegen suikerziekte, kregen 47.000 mensen een dodelijke hartaanval, stelde een Amerikaanse Senaatscommissie in 2010 vast. Tachtig procent van de Amerikaanse suikerpatiënten en acht procent van hun Nederlandse lotgenoten slikte Avandia toen het in dat jaar van de markt verdween.

Een rechtszaak kwam er niet. Die werd voor 3,7 miljard dollar afgekocht door producent Glaxo, die al een veelvoud van dat bedrag aan dat middel had verdiend.

Misleiding
Bij de fase-4-onderzoeken vallen veel geneesmiddelen door de mand. Veel leed zou patiënten bespaard zijn gebleven, als die onderzoeken vereist waren geweest alvorens een middel op de markt te brengen. De wereldwijde marketing door de farmaceutische industrie maakt gretig gebruik van het tekort aan testgegevens in het begin.

Daarbij schuwt ze misleiding niet. Ze doet ongefundeerde beweringen die door het ontbreken van gegevens niet tegengesproken kunnen worden. Deze manipulatie werkt zo goed dat artsen de nieuwe middelen binnen de kortste keren massaal voorschrijven.

Gelukkig gaan er stemmen op om éérst de fase-4-onderzoeken af te wachten voor een product op de markt toe te laten. De Europese Commissie heeft enkele weken geleden besloten om patiënten met een omgekeerd driehoekje in de bijsluiter te waarschuwen voor producten waarover nog veel onzeker is. Een goede stap.

Farmaceutische bedrijven (en hun lobbyisten) verzetten zich daar fel tegen. Het aantal pillen dat tijdens de patentduur duur verkocht kan worden, zal erdoor dalen.

Opinieleiders
Om artsen te bewegen een bepaald middel voor te schrijven, maken pillenfabrikanten gebruik van farmamarketing. Daar gaan jaarlijks wereldwijd tientallen miljarden in om.

Bladen als Pharmaceutical Marketing (deze markt kent zeker twintig van zulke vaktijdschriften) leggen de fijne kneepjes uit van het werven van 'mollen'. Een M.O.L. is een medische opinieleider, een persoon die een sleutelrol speelt en bij uitstek deskundig is op bepaalde gebieden van de geneeskunde, hét kompas waar artsen op varen, een gids en leermeester.

Het voorschrijfgedrag van de arts staat sterk onder invloed van deze opinieleiders en dat maakt hen van groot belang voor geneesmiddelenproducenten. Wie de markt wil veroveren, moet de opinieleiders voor zich winnen. Dat is de laatste twintig jaar gangbare praktijk.

Op ieder lucratief vakgebied hebben pillenfabrikanten wereldwijd planmatig nauwe relaties met mollen aangeknoopt.

Zij worden ingepalmd met profijtelijke onderzoeksopdrachten, hoogbetaalde deelname aan fase-4-onderzoeken, benoeming tot lid van een advisory of scientific board, vergoeding van buitenlandse reizen, bijzondere hoogleraarschappen en vele andere emolumenten. Dat alles schept een afhankelijkheidsrelatie met de producenten die zich vertaalt in behulpzaamheid bij marketing.

Afhankelijkheidsrelatie
In ons land voltrok zich een ontwikkeling die heeft gemaakt dat Nederlandse universiteiten in sterke mate meewerken aan farmamarketing. Het begon allemaal in Rotterdam. In 1987 vergaderde het bestuur van de Rotterdamse universiteitsfondsen waarvan ik een kwart eeuw deel mocht uitmaken. Tijdens het diner na afloop vertelde rector magnificus Alexander Rinnooy Kan dat hij mee had geschreven aan een brochure, 'Naar een ondernemende universiteit'. Universiteiten moesten de markt op en een 'derde geldstroom' genereren, geld uit de private sector, van bedrijven dus.

Die brochure heeft grote invloed gehad op onze universiteiten, vooral op de faculteiten geneeskunde en farmacie. Bij een terugtrekkende overheid kozen veel hoogleraren voor een relatie met de industrie. Een afhankelijkheidsrelatie, welteverstaan. De prijs die de academische geneeskunde daarvoor betaalt, is steun aan farmamarketing. Academici moeten heden ten dage ernstig rekening houden met de vraag of hun uitlatingen de industrie welgevallig zijn. Dat leidt ertoe dat hoogleraren vaak zwijgen als zij zouden moeten spreken en dat zij spreken als zij zouden moeten zwijgen.

Dit vormt een ernstige aantasting van de academische vrijheid, die de farmaceutische industrie in hoge mate vrij spel geeft.

Mollen
Voor deze academische en andere medische opinieleiders heeft de farmamarketing bijzondere belangstelling: artsen die in de redacties zitten van medische bladen, lid zijn van wetenschappelijke adviesraden, deelnemen aan commissies die richtlijnen of behandelstandaarden opstellen, of die optreden als docent tijdens de nascholingscursussen voor huisartsen.

Voor artsen is nascholing verplicht. Maar de overheid faciliteert die niet, ze heeft er geen geld voor over. De industrie is daar maar al te graag wel toe bereid en die biedt cursussen spotgoedkoop aan, of zelfs gratis. Zo drijft de overheid artsen in de armen van de commercie.

"Hoe zorg je ervoor dat je productkampioenen (mollen, red.) effectief communiceren in jouw belang?", vroeg Pharmaceutical Marketing zich af. Het antwoord was onthutsend eenvoudig: huur deze mollen in als adviseur. "Dat is de krachtigste methode om dichter bij mensen te komen en hen te beïnvloeden. Het helpt niet alleen bij het bepalen van de inhoud van de nascholing, maar het helpt ook bij het proces van afweging hoe een arts het best kan worden gebruikt."

Dat blijkt een effectieve strategie te zijn. Neem de mollen - waaronder zes Nederlandse professoren - die de cholesterolverlager Lipitor op een reclame-dvd van producent Pfizer aanbevelen. De vertrouwde cholesterolverlager simvastatine werkt prima én is veel beter onderzocht, maar in de afgelopen tien jaar hebben we in Nederland twee miljard euro méér uitgegeven aan het veel duurdere Lipitor.

Uit de schaarse effectiviteitstudies blijkt helemaal niet dat Lipitor beter scoort. Wel dat het veel meer bijwerkingen heeft, maar daarover zwijgen de mollen op de dvd. Pfizer bedankt hen op de hoes van de dvd hartelijk voor hun 'heldere analyses'.

EASD
Hoe kun je aan een grote reclamecampagne voor een geneesmiddel zien dat het betreffende medicijn nog maar liever niet moet worden voorgeschreven? Heel simpel: een geneesmiddel dat zo'n campagne nodig heeft verkoopt zichzelf blijkbaar niet. Is het een therapeutische aanwinst, dan behoeft het geen reclame. Beroepsbeoefenaren hijsen het gratis op het schild. Dus: wantrouw middelen waarvoor veel reclame wordt gemaakt.

Goed voorbeeld zijn de DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten, nieuwe antidiabetica waarvoor miljarden aan reclame wordt gemaakt. Bijna dagelijks ontvangt de Nederlandse huisarts mailings en aankondigingen van congressen, symposia, nascholingen en e-learning over het onderwerp. Lobbyisten zijn op pad en bewerken politici, zorgverzekeraars, toezichthoudende gremia, journalistiek, patiëntenverenigingen, leden van standaardcommissies en vele anderen. Artsenbezoekers richten zich op de beroepsbeoefenaren en hun medewerkers. Dankzij deze campagnes slikken in Nederland nu 50.000 suikerpatiënten Januvia en Janumet.

Onlangs bracht Vrij Nederland de Nederlandse diabetes-mollen in beeld: een handvol hoogleraren met conflicterende belangen die de reclamecampagne ondersteunen. Andere artsen, die waarschuwen voor het gevaar van deze geneesmiddelen, komen in Nederland nauwelijks aan het woord en hun boodschap wordt dan ook niet gehoord.

De diabeteszorg in Europa wordt volledig beheerst door de EASD, de European Association for the Study of Diabetes. Die belegde afgelopen herfst een congres in Berlijn om de nieuwe antidiabetica in de voorschrijfpen te krijgen. Uit 131 landen werden ruim 18.000 artsen ingevlogen. Kosten: 60 miljoen euro. In Nunspeet werd het congres dunnetjes overgedaan. En dat voor middelen die dertig keer zoveel kosten als de gangbare middelen, geen betere regulatie van de glucose geven en onbewezen veilig en onbewezen effectief zijn.

Zelf heb ik - met het oog op de exorbitante marketing - geregeld gewezen op de gevaren van Januvia, waarvoor de Amerikaanse toezichthouder FDA al in 2009 waarschuwde. Een maand geleden bleek uit onderzoeken dat deze middelen binnen enkele jaren de kans op een alvleesklierontsteking verdubbelen en waarschijnlijk zelfs tot alvleesklierkanker kunnen leiden.

Ik zei onlangs in een interview dat patiënten vanwege dat kankergevaar beter hun oude vertrouwde diabetesmedicijnen konden blijven gebruiken. Het blad waarin die uitspraak verscheen, kreeg meteen de advocaten van het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk op zijn nek. Als geen ander wist Novo Nordisk dat de feiten klopten, maar het bedrijf probeerde ze uit de publiciteit te houden. Hoe moet je zoiets kwalificeren? Als intimidatie? Bedreiging? Erger?

'Krachtig wapen'
Het kan ook subtieler. Afgelopen maand besloot ik een kijkje te nemen bij een door de industrie georganiseerde cursus over anticonceptie. Zoals bekend heeft het Leids Universitair Medisch Centrum aangetoond dat pillen als Marvelon, Femodeen, Ministat, Diane, Mercilon, Yaz, Yasmin, Qlaria, YAZ en Zoely een verhoogde kans op trombose en longembolie met zich meebrengen. Het Nederlands Huisartsen Genootgenootschap en het Geneesmiddelenbulletin ontraden deze pillen al jaren. Aan leken is moeilijk uit te leggen waarom ze nog steeds niet van de markt zijn gehaald, waarom artsen die pillen nog steeds voorschrijven, en waarom apotheken die pillen blijven afleveren zonder herhalingsrecept.

De fabrikanten van deze achterhaalde pillen zien met lede ogen aan dat hun markt toch langzaam afbrokkelt. Om dat tij te keren grijpen ze naar het beproefde middel dat Pharmaceutical Marketing beschrijft als 'een krachtig wapen voor promotionele activiteiten door marketingafdelingen': de nascholing van medici. Dus kregen we namens producent MSD een cursus vol zinnige informatie van een eloquente gynaecoloog.

Ik weet haast zeker dat geen van mijn medecursisten de marketingmisleiding heeft onderkend. Die bestond in het twijfel zaaien over de kans op trombose. Zolang er immers sprake is van een 'controverse in de geneeskunde', grijpen toezichthoudende gremia niet in. Zij laten de kwestie eerst door partijen in het veld uitvechten en pas dan komen ze in actie. Zij passen er, niet geheel onbegrijpelijk, voor om zich in de strijd te mengen.

De tweede tactiek was nog geraffineerder. De eerder genoemde pillen zouden volgens onze welbespraakte gynaecoloog vrouwen meer keuze bieden: voor ieder een pil op maat. Wil ze meer libido, snorharen en acne, of juist minder van dat alles?

Wat aan die verkooppraat ontbrak was een onderbouwing. Maar in de wereld van subjectieve beleving van de pil en van door advertorials in damesbladen opgewekte voorkeuren is het goed manipuleren door marketeers. Je reinste misleiding - maar als altijd verpakt in goede en praktijkgerichte nascholing. Mijn collega-huisartsen gingen tevreden naar huis, met veel nuttige tips op zak. Ik ben benieuwd wat ze in hun spreekkamer voorschrijven.

Onafhankelijke nascholing
Aan de uitwassen van farmamarketing moet een einde komen. Ze schaden de gezondheidszorg en ze jagen de kosten enorm op. Een probaat middel is om nieuwe geneesmiddelen pas toe te laten tot de markt als de fase-4-onderzoeken zijn voltooid. Veel middelen zullen die markt dan nooit bereiken en patiënten worden dan niet meer blootgesteld aan de gevaren van onvoldoende geteste medicijnen. Onjuiste claims gaan tot het verleden behoren omdat meer bekend is over de middelen. De duur van geneesmiddelenpatenten zou kunnen worden verlengd met de tijd benodigd voor fase-4-onderzoek. Dat moet de farmaceutische industrie als muziek in de oren klinken.

Deze maatregel kan alleen wereldwijd worden ingevoerd. Ondertussen moeten wij in Nederland met kracht streven naar afschaffing van het merkwaardige fenomeen dat financieel belanghebbenden onze artsen nascholen. Een door de industrie nageschoolde dokter is een dure dokter die verkeerde dingen leert. De patiënt is de dupe. Daarom moet een onafhankelijke nascholing in het leven worden geroepen.

Zolang die er niet is, moet snel het toezicht op de commerciële nascholing worden verscherpt. Ik zeg dat niet zomaar. Zes jaar was ik lid van het College voor Accreditering Huisartsen, dat de verplichte nascholing beoordeelt op haar wetenschappelijke gehalte. Dat college kampt met zeer beperkte middelen om die taak te vervullen. Toetsing en visitatie kunnen maar marginaal plaatsvinden.

De overheid dient het college méér financiële armslag (en ruimere bevoegdheden) te geven. Dat is een investering die zichzelf snel zal terugverdienen.

Hans van der Linde is sinds 38 jaar huisarts in Capelle aan den IJssel. Hij was staf-lid van de Landelijke Huisartsen Vereniging en lid van het College voor Accreditering Huisartsen.

bron: 
Met miljardenverslindende marketing propageert de farmaceutische industrie pillen waar ze vooral zelf beter van wordt. Ze schuwt daarbij de misleiding niet, waarschuwt huisarts Hans van der Linde.

De geneesmiddelenmarkt is geen markt. Zo voldoet ze niet aan de gewone wetten van vraag en aanbod. Degene die het product gebruikt, kiest het niet. Degene die het product kiest, betaalt het niet. Degene die het product betaalt, gebruikt het niet. De afzet loopt via de voorschrijfpen van de dokter. Daarop mikt de marketing van de farmaceutische industrie, die het meeste verdient aan nieuwe, gepatenteerde middelen, waarvan ze de prijs eenzijdig kan bepalen.

Wij, artsen, schrijven die nieuwe geneesmiddelen voor. Daar dragen we verantwoordelijkheid voor, maar we worden er zelden op aangesproken. Die nieuwe middelen zijn altijd onbewezen veilig en onbewezen effectief. Pas na toelating tot de markt starten de fase-4-onderzoeken: grote, langlopende onderzoeken waarbij het middel voor de allereerste keer op harde criteria wordt getest, zoals langer en beter leven.

De afgelopen decennia stierven wereldwijd honderdduizenden patiënten door nieuwe geneesmiddelen die nog niet waren onderworpen aan fase-4-onderzoeken. Alleen al door Avandia, een middel tegen suikerziekte, kregen 47.000 mensen een dodelijke hartaanval, stelde een Amerikaanse Senaatscommissie in 2010 vast. Tachtig procent van de Amerikaanse suikerpatiënten en acht procent van hun Nederlandse lotgenoten slikte Avandia toen het in dat jaar van de markt verdween.

Een rechtszaak kwam er niet. Die werd voor 3,7 miljard dollar afgekocht door producent Glaxo, die al een veelvoud van dat bedrag aan dat middel had verdiend.

Misleiding
Bij de fase-4-onderzoeken vallen veel geneesmiddelen door de mand. Veel leed zou patiënten bespaard zijn gebleven, als die onderzoeken vereist waren geweest alvorens een middel op de markt te brengen. De wereldwijde marketing door de farmaceutische industrie maakt gretig gebruik van het tekort aan testgegevens in het begin.

Daarbij schuwt ze misleiding niet. Ze doet ongefundeerde beweringen die door het ontbreken van gegevens niet tegengesproken kunnen worden. Deze manipulatie werkt zo goed dat artsen de nieuwe middelen binnen de kortste keren massaal voorschrijven.

Gelukkig gaan er stemmen op om éérst de fase-4-onderzoeken af te wachten voor een product op de markt toe te laten. De Europese Commissie heeft enkele weken geleden besloten om patiënten met een omgekeerd driehoekje in de bijsluiter te waarschuwen voor producten waarover nog veel onzeker is. Een goede stap.

Farmaceutische bedrijven (en hun lobbyisten) verzetten zich daar fel tegen. Het aantal pillen dat tijdens de patentduur duur verkocht kan worden, zal erdoor dalen.

Opinieleiders
Om artsen te bewegen een bepaald middel voor te schrijven, maken pillenfabrikanten gebruik van farmamarketing. Daar gaan jaarlijks wereldwijd tientallen miljarden in om.

Bladen als Pharmaceutical Marketing (deze markt kent zeker twintig van zulke vaktijdschriften) leggen de fijne kneepjes uit van het werven van 'mollen'. Een M.O.L. is een medische opinieleider, een persoon die een sleutelrol speelt en bij uitstek deskundig is op bepaalde gebieden van de geneeskunde, hét kompas waar artsen op varen, een gids en leermeester.

Het voorschrijfgedrag van de arts staat sterk onder invloed van deze opinieleiders en dat maakt hen van groot belang voor geneesmiddelenproducenten. Wie de markt wil veroveren, moet de opinieleiders voor zich winnen. Dat is de laatste twintig jaar gangbare praktijk.

Op ieder lucratief vakgebied hebben pillenfabrikanten wereldwijd planmatig nauwe relaties met mollen aangeknoopt.

Zij worden ingepalmd met profijtelijke onderzoeksopdrachten, hoogbetaalde deelname aan fase-4-onderzoeken, benoeming tot lid van een advisory of scientific board, vergoeding van buitenlandse reizen, bijzondere hoogleraarschappen en vele andere emolumenten. Dat alles schept een afhankelijkheidsrelatie met de producenten die zich vertaalt in behulpzaamheid bij marketing.

Afhankelijkheidsrelatie
In ons land voltrok zich een ontwikkeling die heeft gemaakt dat Nederlandse universiteiten in sterke mate meewerken aan farmamarketing. Het begon allemaal in Rotterdam. In 1987 vergaderde het bestuur van de Rotterdamse universiteitsfondsen waarvan ik een kwart eeuw deel mocht uitmaken. Tijdens het diner na afloop vertelde rector magnificus Alexander Rinnooy Kan dat hij mee had geschreven aan een brochure, 'Naar een ondernemende universiteit'. Universiteiten moesten de markt op en een 'derde geldstroom' genereren, geld uit de private sector, van bedrijven dus.

Die brochure heeft grote invloed gehad op onze universiteiten, vooral op de faculteiten geneeskunde en farmacie. Bij een terugtrekkende overheid kozen veel hoogleraren voor een relatie met de industrie. Een afhankelijkheidsrelatie, welteverstaan. De prijs die de academische geneeskunde daarvoor betaalt, is steun aan farmamarketing. Academici moeten heden ten dage ernstig rekening houden met de vraag of hun uitlatingen de industrie welgevallig zijn. Dat leidt ertoe dat hoogleraren vaak zwijgen als zij zouden moeten spreken en dat zij spreken als zij zouden moeten zwijgen.

Dit vormt een ernstige aantasting van de academische vrijheid, die de farmaceutische industrie in hoge mate vrij spel geeft.

Mollen
Voor deze academische en andere medische opinieleiders heeft de farmamarketing bijzondere belangstelling: artsen die in de redacties zitten van medische bladen, lid zijn van wetenschappelijke adviesraden, deelnemen aan commissies die richtlijnen of behandelstandaarden opstellen, of die optreden als docent tijdens de nascholingscursussen voor huisartsen.

Voor artsen is nascholing verplicht. Maar de overheid faciliteert die niet, ze heeft er geen geld voor over. De industrie is daar maar al te graag wel toe bereid en die biedt cursussen spotgoedkoop aan, of zelfs gratis. Zo drijft de overheid artsen in de armen van de commercie.

"Hoe zorg je ervoor dat je productkampioenen (mollen, red.) effectief communiceren in jouw belang?", vroeg Pharmaceutical Marketing zich af. Het antwoord was onthutsend eenvoudig: huur deze mollen in als adviseur. "Dat is de krachtigste methode om dichter bij mensen te komen en hen te beïnvloeden. Het helpt niet alleen bij het bepalen van de inhoud van de nascholing, maar het helpt ook bij het proces van afweging hoe een arts het best kan worden gebruikt."

Dat blijkt een effectieve strategie te zijn. Neem de mollen - waaronder zes Nederlandse professoren - die de cholesterolverlager Lipitor op een reclame-dvd van producent Pfizer aanbevelen. De vertrouwde cholesterolverlager simvastatine werkt prima én is veel beter onderzocht, maar in de afgelopen tien jaar hebben we in Nederland twee miljard euro méér uitgegeven aan het veel duurdere Lipitor.

Uit de schaarse effectiviteitstudies blijkt helemaal niet dat Lipitor beter scoort. Wel dat het veel meer bijwerkingen heeft, maar daarover zwijgen de mollen op de dvd. Pfizer bedankt hen op de hoes van de dvd hartelijk voor hun 'heldere analyses'.

EASD
Hoe kun je aan een grote reclamecampagne voor een geneesmiddel zien dat het betreffende medicijn nog maar liever niet moet worden voorgeschreven? Heel simpel: een geneesmiddel dat zo'n campagne nodig heeft verkoopt zichzelf blijkbaar niet. Is het een therapeutische aanwinst, dan behoeft het geen reclame. Beroepsbeoefenaren hijsen het gratis op het schild. Dus: wantrouw middelen waarvoor veel reclame wordt gemaakt.

Goed voorbeeld zijn de DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten, nieuwe antidiabetica waarvoor miljarden aan reclame wordt gemaakt. Bijna dagelijks ontvangt de Nederlandse huisarts mailings en aankondigingen van congressen, symposia, nascholingen en e-learning over het onderwerp. Lobbyisten zijn op pad en bewerken politici, zorgverzekeraars, toezichthoudende gremia, journalistiek, patiëntenverenigingen, leden van standaardcommissies en vele anderen. Artsenbezoekers richten zich op de beroepsbeoefenaren en hun medewerkers. Dankzij deze campagnes slikken in Nederland nu 50.000 suikerpatiënten Januvia en Janumet.

Onlangs bracht Vrij Nederland de Nederlandse diabetes-mollen in beeld: een handvol hoogleraren met conflicterende belangen die de reclamecampagne ondersteunen. Andere artsen, die waarschuwen voor het gevaar van deze geneesmiddelen, komen in Nederland nauwelijks aan het woord en hun boodschap wordt dan ook niet gehoord.

De diabeteszorg in Europa wordt volledig beheerst door de EASD, de European Association for the Study of Diabetes. Die belegde afgelopen herfst een congres in Berlijn om de nieuwe antidiabetica in de voorschrijfpen te krijgen. Uit 131 landen werden ruim 18.000 artsen ingevlogen. Kosten: 60 miljoen euro. In Nunspeet werd het congres dunnetjes overgedaan. En dat voor middelen die dertig keer zoveel kosten als de gangbare middelen, geen betere regulatie van de glucose geven en onbewezen veilig en onbewezen effectief zijn.

Zelf heb ik - met het oog op de exorbitante marketing - geregeld gewezen op de gevaren van Januvia, waarvoor de Amerikaanse toezichthouder FDA al in 2009 waarschuwde. Een maand geleden bleek uit onderzoeken dat deze middelen binnen enkele jaren de kans op een alvleesklierontsteking verdubbelen en waarschijnlijk zelfs tot alvleesklierkanker kunnen leiden.

Ik zei onlangs in een interview dat patiënten vanwege dat kankergevaar beter hun oude vertrouwde diabetesmedicijnen konden blijven gebruiken. Het blad waarin die uitspraak verscheen, kreeg meteen de advocaten van het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk op zijn nek. Als geen ander wist Novo Nordisk dat de feiten klopten, maar het bedrijf probeerde ze uit de publiciteit te houden. Hoe moet je zoiets kwalificeren? Als intimidatie? Bedreiging? Erger?

'Krachtig wapen'
Het kan ook subtieler. Afgelopen maand besloot ik een kijkje te nemen bij een door de industrie georganiseerde cursus over anticonceptie. Zoals bekend heeft het Leids Universitair Medisch Centrum aangetoond dat pillen als Marvelon, Femodeen, Ministat, Diane, Mercilon, Yaz, Yasmin, Qlaria, YAZ en Zoely een verhoogde kans op trombose en longembolie met zich meebrengen. Het Nederlands Huisartsen Genootgenootschap en het Geneesmiddelenbulletin ontraden deze pillen al jaren. Aan leken is moeilijk uit te leggen waarom ze nog steeds niet van de markt zijn gehaald, waarom artsen die pillen nog steeds voorschrijven, en waarom apotheken die pillen blijven afleveren zonder herhalingsrecept.

De fabrikanten van deze achterhaalde pillen zien met lede ogen aan dat hun markt toch langzaam afbrokkelt. Om dat tij te keren grijpen ze naar het beproefde middel dat Pharmaceutical Marketing beschrijft als 'een krachtig wapen voor promotionele activiteiten door marketingafdelingen': de nascholing van medici. Dus kregen we namens producent MSD een cursus vol zinnige informatie van een eloquente gynaecoloog.

Ik weet haast zeker dat geen van mijn medecursisten de marketingmisleiding heeft onderkend. Die bestond in het twijfel zaaien over de kans op trombose. Zolang er immers sprake is van een 'controverse in de geneeskunde', grijpen toezichthoudende gremia niet in. Zij laten de kwestie eerst door partijen in het veld uitvechten en pas dan komen ze in actie. Zij passen er, niet geheel onbegrijpelijk, voor om zich in de strijd te mengen.

De tweede tactiek was nog geraffineerder. De eerder genoemde pillen zouden volgens onze welbespraakte gynaecoloog vrouwen meer keuze bieden: voor ieder een pil op maat. Wil ze meer libido, snorharen en acne, of juist minder van dat alles?

Wat aan die verkooppraat ontbrak was een onderbouwing. Maar in de wereld van subjectieve beleving van de pil en van door advertorials in damesbladen opgewekte voorkeuren is het goed manipuleren door marketeers. Je reinste misleiding - maar als altijd verpakt in goede en praktijkgerichte nascholing. Mijn collega-huisartsen gingen tevreden naar huis, met veel nuttige tips op zak. Ik ben benieuwd wat ze in hun spreekkamer voorschrijven.

Onafhankelijke nascholing
Aan de uitwassen van farmamarketing moet een einde komen. Ze schaden de gezondheidszorg en ze jagen de kosten enorm op. Een probaat middel is om nieuwe geneesmiddelen pas toe te laten tot de markt als de fase-4-onderzoeken zijn voltooid. Veel middelen zullen die markt dan nooit bereiken en patiënten worden dan niet meer blootgesteld aan de gevaren van onvoldoende geteste medicijnen. Onjuiste claims gaan tot het verleden behoren omdat meer bekend is over de middelen. De duur van geneesmiddelenpatenten zou kunnen worden verlengd met de tijd benodigd voor fase-4-onderzoek. Dat moet de farmaceutische industrie als muziek in de oren klinken.

Deze maatregel kan alleen wereldwijd worden ingevoerd. Ondertussen moeten wij in Nederland met kracht streven naar afschaffing van het merkwaardige fenomeen dat financieel belanghebbenden onze artsen nascholen. Een door de industrie nageschoolde dokter is een dure dokter die verkeerde dingen leert. De patiënt is de dupe. Daarom moet een onafhankelijke nascholing in het leven worden geroepen.

Zolang die er niet is, moet snel het toezicht op de commerciële nascholing worden verscherpt. Ik zeg dat niet zomaar. Zes jaar was ik lid van het College voor Accreditering Huisartsen, dat de verplichte nascholing beoordeelt op haar wetenschappelijke gehalte. Dat college kampt met zeer beperkte middelen om die taak te vervullen. Toetsing en visitatie kunnen maar marginaal plaatsvinden.

De overheid dient het college méér financiële armslag (en ruimere bevoegdheden) te geven. Dat is een investering die zichzelf snel zal terugverdienen.

Hans van der Linde is sinds 38 jaar huisarts in Capelle aan den IJssel. Hij was staf-lid van de Landelijke Huisartsen Vereniging en lid van het College voor Accreditering Huisartsen.

 


http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3443659/2013/05/18/Het-pillenbedrog.dhtml
disclaimer
4/24/2013 9:12:06 PM

De producten op deze site worden niet verkocht of zijn niet bestemd voor de menselijke consumptie of cosmetisch gebruik. De informatie over de producten op deze website, inclusief alle links naar externe websites, gegevens zijn uitsluitend bestemd voor historische, wetenschappelijke en educatieve doeleinden en mogen niet worden opgevat als een aanbeveling voor een specifiek gebruik van het product. De verklaringen op deze site zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration ( Voedsel en Warenwet Authoriteit) en de producten zijn niet bedoeld voor "diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten." Het gebruik en de toepassing van de producten op deze site zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de historische en wetenschappelijke context  en de informatie verstrekt op deze website in de productbeschrijvingen en artikelen, zijn geheel voor risico van de klant. De producten zijn bedoeld voor botanisch onderzoek en de etnografische waarde. De productomschrijvingen zijn samengesteld uit verschillende bronnen die wij als betrouwbaar zien maar kunnen fouten bevatten, of verouderd zijn. De geschiedenis van gebruik van de producten die wij schetsen, mag op geen enkele manier worden uitgelegd als een medische claim of over het vermogen of de werkzaamheid van deze planten en planten producten. Hoewel een plant of planten product een lange geschiedenis van gebruikt voor een bepaald doel kan hebben, kan wetenschappelijk bewijs waaruit zijn werkzaamheid blijkt voor dat doel te ontbreken.

 

The products on this webiste are not sold or intended for the purpose of human consumption or cosmetic use. Any information provided about the products on this website, including any links to external websites, are solely intended for historical, scientific and educational purposes and must not be interpreted as a recommendation for a specific use of the product. The statements contained herein have not been evaluated by the Food and Drug Administration and the products are not intended to "diagnose, treat, cure or prevent any disease." The use and application of the products, based on the historical and scientific context provided in the product descriptions and articles, is solely at the customer's risk. The products are botanical specimens of ethnographic value and interest only and is delivered with no express or implied fitness for any purpose. The product descriptions are compiled from sources we deemed to be reliable up to the date it was written but may contain omissions or errors in fact, or become outdated. It outlines the documented history of uses but should no way be construed to make any medical claims about the ability or efficacy of any of these plants to treat, prevent or mitigate any disease or condition. Although a plant may have a long history of being used for a particular purpose, scientific evidence proving its efficacy for that purpose may be lacking.

Frontier gezondheidsdag 2013
3/26/2013 7:12:03 PM
Wij zullen met een stand en onze producten op de Frontier gezondheidsdag 2013 aanwezig zijn.

Maandag 1 april 2013 van 10:00 tot 18:00

Dit jaar introduceren wij een aantal nieuwe producten die nog niet eerder in Nederland verkrijgbaar waren.

Er zullen ook 100 andere stands met bijzondere gezondheidsproducten en diensten aanwezig zijn.

Plaats: Rhone Events, Rhoneweg 12-14, Amsterdam

Toegang: 5 euro
Reiniging van de de darmen en de 4 filters van het lichaam
1/26/2013 10:11:54 AM

Om gezond oud te worden zonder kwalen is het belangrijk ieder jaar aandacht te besteden aan de 4 filters van het lichaam.

Longen

Nieren

Lymfen

Lever

Deze kunnen gereinigd worden met behulp van de volgende kruiden.

Longen: Vitemine A. Klei en Zinc.

Nieren: Solidago, Rode katoen bladeren, Kattesnor

Lymfen: Juglas regia, Duizendblad

Lever: Maria Distel, Artesjok

Gedurende een maand aftreksels van bovenstaande kruiden drinken. Daarbij kunt u zelf ook op onderzoek uitgaan naar de kruiden die bovenstaande organen reinigen.

Daarnaast is het aan te bevelen om 2x per jaar de darmen te reinigen. Elke ziekte begint bij het bloed. De meeste ziektes beginnen in de darmen. Het bloed gaat naar de darmen en van daaruit worden we gevoed. 90% van de ziektes die wij krijgen houdt veband met onze darmen.

De dood zit in de darmen.

De darmen kunnen gereinigd worden met behulp van mineraal klei (groene klei of Schindlers mineralen), brandetel balderen en vitamine C. Overgiet 2 koppen gedroogde brandnetelbladeren met 1 liter kokend water. Laat dit 45 minuten trekken, daarna zeven en dan heb je een liter brandnetel thee.

Dit kunnen we verdelen in 4 porties van 1/4 liter. Elke 1/4 liter giet je in een glazen fles met een brede opening en een schroefdeksel. Daarin stop je 2 schepjes klei. Goed schudden om het volledig op te lossen. Dan op drinken en direct daarna vitamine C naar behoefte innemen. Begin met grote hoeveelheden. Diarre mag, maar constipatie niet. De vitamine C. zorgt voor een laxerende werking. Na 3 weken een kuur goede probiotica nemen. Voor het slapen een schepje probiotica tien minuten laten oplossen in lauwwater en opdrinken. In de ochtend op de nuchtere maag nog een schepje probiotica oplossen in lauw water, 10 minuten laten staan en op drinken.

Als u dit 3 weken gedaan heeft, bent u verlost van allle darmmslakken, parasieten, ontstekingen, schimmels en zuren verlost. De brandnetel neemt de zuren uit je innerlijk milieu weg. Klei ontgift en geeft mineralen af en neemt veel vocht op. Vitamine C werkt laxerend en als antioxidant. Als de stoelgand hard wordt neemt u meer vitamine C als de stoelgang zacht wordt neemt u minder vitamine C.

Door veel natuurgeenskundigen worden virrusen en bacterien gezien als boodschappers die vertellen dat wij ons innerlijk millieu moeten schonen.

Als onze darmen, lymfen, lever, nieren en longen vervuild zijn en niet goed functioneren krijg je ook slecht werkende cellen.

Wilt u hierover meer weten neem dan contact op met de heer Narendorp in de Frederick Derbystraat 46, Paramaribo, Suriname. Meneer Narendorp is lange tijd in de leer geweest bij de Zwitser dr. Alfred Vogel

 

For healthy aging without ailments, it is important to pay attention to the 4 filters of the body and clean them every year. The 4 filters of the body:

Lungs

Reins

Lymph

Liver

 

These can be cleaned with the aid of the following herbs.

 

Lungs: Vitamine A. Clay and Zinc.

Kidneys: Solidago, Red cotton leaves, Katte Mustache

Lymph: Juglas regia, Yarrow

Liver: Milk thistle, Artesjok

 

Drink and infusion the above mentioned herbs for a month. In addition, you can also start your own investigation into different herbs that cleanse these organs.

 

It is also recommended to cleanse the bowels 2 times a year. Any disease begins with the blood. The majority of diseases begin in the intestines. The blood goes to the intestines and from there we are fed. 90% of the diseases we get is connected to our intestines.

The death is in the intestines.

 

The intestines can be cleansed with the aid of mineral clay (green clay minerals or Schindlers minerals), stinging nettle and vitamin C. Pour 1 liter of boiling water over 2 cups dried nettle leaves. Let this stand for 45 minutes, then seven and then you have one liter nettle tea.

We can divide this into 4 portions of 1/4 liter. Pour each 1/4 liter into a glass bottle with a wide opening and a screw cap. In it you put 2 scoops of clay. Shake well to completely dissolve. Then drink immediately after taking vitamin C as needed. Start with large quantities. Diarrea is allowed, but not constipation. The vitamin C. gives a laxative effect. After 3 weeks, take good probiotics. Before going to sleep put a spoon of probiotics in luke warm water and let it stand for ten minutes to dissolve and drink it. In the morning make the same and drink on an empty stomach.

 

If you do this for three weeks, you will be relieved of all parasites, infections, fungi and acid is redeemed. The nettle takes the acids from your inner environment. Clay detoxifies and gives off minerals and takes a lot of moisture. Vitamin C acts as an antioxidant and laxative. If stool hardens take more vitamin C. When the stool is soft, take less vitamin C.

 

By many natural scientists virus and bacteria are seen as messengers that tell us that we must clean our inwardly environment.

 

If our intestines, lymph, liver, kidneys and lungs are polluted and not functioning properly, you also get malfunctioning cells.

 

If you would like more information please contact Mr. Narendorp in the Frederick Derbystraat 46, Paramaribo, Suriname. Mr. Narendorp has been studying for a long time at the Swiss Dr. Alfred Vogel

 

 

 

 

Ratten eerder dood
9/23/2012 10:53:02 AM
Een nieuwe Franse studie (Universiteit van Caen en Criigen) suggereert dat ratten op een dieet van veelgebruikte genetisch gemanipuleerde mais eerder sterven dan normaal, meer nier-en lever schade. ontwikkelen en meer tumoren ontwikkelen.

A new French study (University of Caen and Criigen) suggests that rats on a diet of common genetically engineered maize die much faster than normal and have increased kidney and liver damage and develop more tumors.

bron/source: Volkskrant 21 september 2012
Electromagnetische vervuiling
9/14/2012 1:55:00 PM
In de afgelopen 20 jaar hebben wij allerlei apparaten om ons heen verzameld. Deze apparaten vergemakkelijken ons leven aanzienlijk. De mobiele telefoon, de computer, de magnetron, maar ook de dimmer voor die sfeervolle lamp zijn hier bekende voorbeelden van. Al deze apparaten veroorzaken vervuilende frequenties waardoor er elektromagnetische velden (straling) ontstaan. Onderzoekers vinden steeds vaker aanwijzingen die erop wijzen dat deze straling en Dirty Electricity een negatieve invloed kunnen hebben op onze gezondheid.

De belangrijkste twee veroorzakers van Dirty Electricity zijn globaal in te delen in enerzijds de transformatoren die verwerkt zijn in opladers en/of stroomvoorzieners van allerlei elektrische apparaten, anderzijds energiebesparende producten zoals lichtdimmers en spaarlampen. Aangezien deze relatief nieuwe producten de belangrijkste veroorzakers zijn van Dirty Electricity is het logisch dat dit fenomeen onder het publiek nog vrij onbekend is.

Niet iedereen is even gevoelig voor straling veroorzaakt door Dirty Electricity als ook voor andere straling. Er zijn vele symptomen die erop zouden kunnen wijzen dat je hier wel degelijk gevoelig voor bent zonder je hiervan bewust te zijn. Enige kenmerken van (over)gevoeligheid hiervoor zijn: slapeloosheid/chronische vermoeidheid, hoofdpijn, depressiviteit en vergeetachtigheid. Zomaar enkele voorbeelden die te maken kunnen hebben met een verstoorde leefomgeving of werkplek door deze vormen van straling.

Met de STETZERIZER MicroSurge Meter is eenvoudig te meten in hoeverre er in uw woning of werkomgeving sprake is van Dirty Electricity. En met de STETZERIZER Filters kunt u de aanwezige Dirty Electricity aanzienlijk reduceren. 

STETZERIZER Filters zijn ontwikkeld om de amplitude (pieken) van microgolven op de elektriciteitsbedrading te verkleinen. Zij zijn het meest effectief op de frequenties tussen 4-100 kHz. Door de intensiteit van deze hoogfrequente microgolven te verlagen, verminderen de filters de aanwezige elektriciteitsnetvervuiling (Dirty Electricity).

In een gemiddelde woning dienen ongeveer 15 Filters te worden geplaatst om een optimaal resultaat te bereiken. Met de STETZERIZER MicroSurge Meter meet u de aanwezige vervuiling in het elektriciteitsnet. Indien de straling hoger is dan 30 GS-units wordt aanbevolen een filter te plaatsen.
 

De STETZERIZER Filters hebben een lange levensduur en kunnen net als gewone stekkers worden aangesloten op het stopcontact. Zij verlagen de hoeveelheid Dirty Electricity aanzienlijk door de intensiteit van hoogfrequent microspanningspieken te reduceren. 

Bij het installeren van de filters wordt gewerkt vanaf de meterkast. Vanaf de meterkast wordt de bedrading als het ware gevolgd door de stopcontacten met behulp van de STETZERIZER MicroSurge Meter een voor een te meten waarbij telkens de mate van Dirty Electricity wordt bepaald. Als na plaatsing van een filter in een stopcontact de Dirty Electricity daar met 15% of meer afneemt laat u de filter zitten en meet u vervolgens de mate van Dirty Electricity in het volgende stopcontact, waar u weer een filter plaatst indien u hoge waarden meet. Plaatsing van een filter in een stopcontact verlaagt ook de hoeveelheid Dirty Electricity bij andere stopcontacten, waardoor uiteindelijk een optimaal resultaat (< 25 GS units) kan worden bereikt bij plaatsing van verschillende filters.

Wij verkopen stof met uitstekende afschermingseigenschappen tegen
elektromagnetische straling afkomstig uit uw mobiele telefoon.

De stof bestaat uit 100% katoen met geïntegreerd beschermend materiaal.

Deze stof kunnen wij voor u in uw telefoonhoesje naaien of opalkken of wij kunnen een klein stukje materiaal opsturen die u zelf in uw hoesje kunt bevestigen.

Hierdoor lost u alvast iets op. En beschermt u uzelf tegen de nadelige gevolgen van de lectromagnetische straling die van uw mobiele telefoon afkomt.
 
 
Diesel uit water
8/26/2012 7:00:16 PM


Amsterdam  26 augustus 2012

Revolutionaire uitvinding.

Diesel uit water: ultieme droom van chemici

Deze week openbaarden Duitse en Nederlandse Chemici naar buiten met een revolutionaire vinding. Uit water en lucht gaan zij- met behulp van zonlicht ' solar fuels' maken. Vloeibare brandstoffen zolas Diesel.

De truc van de chemici is dat zij, net als bij fotosyntsese van planten, de energie van zonlicht opslaan in moleculen, zoals bijvoorbeeld in Diesel.
Meer hierover staat deze week gepubliceerd in het vakblad Nature Nanotechnology.

De Nederlandse hoogleraar Bert Weckhuysen is nauw betrokken bij de uitvinding.

Diesel from water: ultimate dream of chemists

This week German and Dutch Chemists  revealed a revolutionary invention. From water and air  by using sunlight they are going to make "solar fuels" . Liquid fuels just as methanol and Diesel.

The trick of the chemists is that they, like fotosyntsese of plants, store the energy of sunlight in molecules, such as in Diesel.
More on this is published this week in the journal Nature Nanotechnology.

The Dutch Professor Bert Weckhuysen is closely involved in the invention.

Medicinale cannabis
8/26/2012 5:24:20 PM


Bij bepaalde aandoeningen helpt cannabis om klachten te verminderen. Genezen doet het niet. Sinds 1 september 2003 is mogelijk om cannabis op doktersrecept te krijgen. Er zijn voldoende aanwijzigen dat cannabis klachten kan verminderen bij:

 

1. Chronische pijn (vooral bij als de oorzaak in het zenuwstelsel ligt). Bijvoorbeeld bij beschadiging zenuwbaan en chronische pijn na gordelroos.

2. Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS.

3. Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en Aids.

4. misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling, hiv-infectie en Aids.

5. Syndroom van Gilles de la Tourette

6. Glaucoom waarbij bestaande therapieën niet meer helpen ( therapie resistent glaucoom) (1)  

 

Daarnaast zijn er een aantal aandoeningen zoals de ziekte van crohn, jeuk, migraine en reuma waarvan patiënten en ook artsen zeggen dat het helpt om klachten te verminderen. Wetenschappelijk bewijs dat het voor deze aandoeningen helpt is er echter nog niet.  


De arts beslist wanneer en bij welke aandoening cannabis voorgeschreven wordt. In de regel zal cannabis alleen voorgeschreven worden als de gangbare medicijnen niet helpen of te veel bijwerkingen geven.

 

Bureau Voor Medicinale Wiet (BMC)

Sinds 2000 is op miniserie van VWS het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) ondergebracht. Dit bureau heeft als doel de teelt van medicinale cannabis te reguleren.

 

Behalve dat je van cannabis onder invloed kunt raken, heeft cannabis nog een aantal andere effecten die verklaren waarom het eventueel als medicijn gebruikt zou kunnen worden.

 

Deze effecten zijn: 
1. Toename eetlust. 
2. Afname misselijkheid en braken. 
3. Toename pijntolerantie. 
4. Toename spierverslapping. 
5. Afname oogboldruk (intra-oculaire druk). 
6. Afname stress. 
7. Bevordering inslapen en doorslapen.

 

Patiënten die de cannabis voor deze effecten gebruiken zullen de bewustzijnsveranderende werking als een bijwerking beschouwen. Cannabis als medicijn wordt meestal toegediend in doses waarbij je de bewustzijnsveranderende werking niet of nauwelijks voelt.

 

 

Kwaliteitseisen

Medicinale cannabis wordt onder met de grootste zorg geteeld. Het bedrijf die de teelt verzorgt isBedrocan BV. De door Bedrocan geteelde cannabis bevat geen bestrijdingsmiddelen, geen zware metalen, schimmels en bacteriën. Hierop wordt streng gecontroleerd. Cannabis uit de coffeeshop voldoet niet aan deze kwaliteitseisen. 

 

Gebruikswijze medicinale cannabis

De inname van medicinale cannabis gebeurt in de vorm van thee of door middel van een verdamper (vaporizer) of vernevelaar. Het bepalen van de dosis gaat in overleg met de arts. Het buro medicinale cannabis heeft een speciale informatie brochure voor artsen uitgegeven. Deze kun je eventueel uitprinten en meenemen naar je huisarts. Roken van medicinale cannabis wordt afgeraden. Ook het gebruik van een waterpijp wordt afgeraden.

 

Thee

Een veelgebruikte dosis is 's avonds een kop thee (0,2 liter)  

waarbij de thee per halve liter thee 0,5 gram medicinale cannabis bevat. Na het drinken begint de cannabis na 30 tot 90 minuten te werken. Na 2 tot 3 uur wordt het maximale effect bereikt en na 4 tot 8 uur is het uitgewerkt.

 

Verdamper

Bij gebruik van een verdamper of vernevelaar wordt de cannabis verdampt waarna de damp geïnhaleerd kan worden. Voordeel is dat de cannabis niet gerookt hoeft waardoor je geen teer of koolmonoxide binnenkrijgt. Bij een verdamper stroomt warme lucht van 185 graden langs een klein beetje cannabis waardoor deze verdampt. Belangrijk is wel dat je een goede verdamper hebt. Er bestaat eenverdamper/vernevelaar die wetenschappelijk is uitgetest. Verdampers zijn bij de apotheek de koop. Bij inhaleren treedt het effect na 15 minuten op. Na drie tot 4 uur is het uitgewerkt.

 

Bijwerkingen

Bij medicinale cannabis zijn lage doseringen vaak voldoende. Bijwerkingen komen daardoor niet zoveel voor. Vooral in het begin kunnen de effecten van cannabis voor onervaren gebruikers angstig zijn. Aangeraden wordt om in de eerste keer in een rustige omgeving gebruiken in het bijzijn van iemand anders.

Bijwerkingen zijn o.a.: hartkloppingen, slapeloosheid, loomheid, verminderde reactiesnelheid, verstoorde tijd/ruimte beleving. Daarnaast komen effecten voor die, voor degene die cannabis als drug gebruiken, juist de reden is om het te nemen zoals: ontspanning, lachbuien en honger en grotere gevoeligheid voor kleuren en muziek.   

 

Contra-indicaties

- Aanleg voor psychose. Bij psychische problemen moet men ook extra voorzichtig zijn met cannabis.

- zwangerschap of borstvoeding geven.

 

Vergoeding

De beslissing om medicinale cannabis te vergoeden ligt bij de zorgverzekeraar. Patiënten moet bij de zorgverzekeraar nagaan of het vergoed wordt. De kosten bij de apotheker variëren van 44 tot 50 euro per 5 gram.

Ook bij sommige coffeeshops kun je met een dokters recept wiet kopen voor de helft van de prijs. De marihuana in een coffeeshop is echter niet vrij van ziektekiemen.

 

Bronnen:

1) Medicinale Cannabis, informatie Brochure voor patiënten, Ministerie van VWS.

2): Cuijpers, P. Cannabis. Bohn Stafleu Van Loghum, 2000) 

 
 

Bron: Jelinek

Frontier gezondheidsdag
8/26/2012 5:19:19 PM
Wij zullen met onze producten op de Frontier gezondheidsdag 2012 aanwezig zijn.

Naast ons zullen er 100 andere stand met bijzopndere gezondheidsproducten en diensten aanwezig zijn.

Zondag 9 september 2012 van 10:00 tot 18:00

Rhone Events, Rhoneweg 12-14, Amsterdam

Toegang 5 euro
iboga
8/26/2012 5:16:36 PM
Amsterdam 27 August 2012

Radboud University Nijmegen, Netherlands is going to do a big scientific research project on iboga.

Dutch Newspapers like het Parool are already talking about it as the the dream cure againts drug addiction.

Iboga is legal in the Netherlands.

Iboga is a plant originally from west Africa and is used in the bwiti cult the plant is very halucinating and iligal in some countries.

We sell seeds and plants upun request.
12 items total

<< All categories