greenmanpowerplants

Superfoods & Medicinal plants

Blog

RSS
Diesel uit water
8/26/2012 7:00:16 PM


Amsterdam  26 augustus 2012

Revolutionaire uitvinding.

Diesel uit water: ultieme droom van chemici

Deze week openbaarden Duitse en Nederlandse Chemici naar buiten met een revolutionaire vinding. Uit water en lucht gaan zij- met behulp van zonlicht ' solar fuels' maken. Vloeibare brandstoffen zolas Diesel.

De truc van de chemici is dat zij, net als bij fotosyntsese van planten, de energie van zonlicht opslaan in moleculen, zoals bijvoorbeeld in Diesel.
Meer hierover staat deze week gepubliceerd in het vakblad Nature Nanotechnology.

De Nederlandse hoogleraar Bert Weckhuysen is nauw betrokken bij de uitvinding.

Diesel from water: ultimate dream of chemists

This week German and Dutch Chemists  revealed a revolutionary invention. From water and air  by using sunlight they are going to make "solar fuels" . Liquid fuels just as methanol and Diesel.

The trick of the chemists is that they, like fotosyntsese of plants, store the energy of sunlight in molecules, such as in Diesel.
More on this is published this week in the journal Nature Nanotechnology.

The Dutch Professor Bert Weckhuysen is closely involved in the invention.

Medicinale cannabis
8/26/2012 5:24:20 PM


Bij bepaalde aandoeningen helpt cannabis om klachten te verminderen. Genezen doet het niet. Sinds 1 september 2003 is mogelijk om cannabis op doktersrecept te krijgen. Er zijn voldoende aanwijzigen dat cannabis klachten kan verminderen bij:

 

1. Chronische pijn (vooral bij als de oorzaak in het zenuwstelsel ligt). Bijvoorbeeld bij beschadiging zenuwbaan en chronische pijn na gordelroos.

2. Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS.

3. Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en Aids.

4. misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling, hiv-infectie en Aids.

5. Syndroom van Gilles de la Tourette

6. Glaucoom waarbij bestaande therapieën niet meer helpen ( therapie resistent glaucoom) (1)  

 

Daarnaast zijn er een aantal aandoeningen zoals de ziekte van crohn, jeuk, migraine en reuma waarvan patiënten en ook artsen zeggen dat het helpt om klachten te verminderen. Wetenschappelijk bewijs dat het voor deze aandoeningen helpt is er echter nog niet.  


De arts beslist wanneer en bij welke aandoening cannabis voorgeschreven wordt. In de regel zal cannabis alleen voorgeschreven worden als de gangbare medicijnen niet helpen of te veel bijwerkingen geven.

 

Bureau Voor Medicinale Wiet (BMC)

Sinds 2000 is op miniserie van VWS het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) ondergebracht. Dit bureau heeft als doel de teelt van medicinale cannabis te reguleren.

 

Behalve dat je van cannabis onder invloed kunt raken, heeft cannabis nog een aantal andere effecten die verklaren waarom het eventueel als medicijn gebruikt zou kunnen worden.

 

Deze effecten zijn: 
1. Toename eetlust. 
2. Afname misselijkheid en braken. 
3. Toename pijntolerantie. 
4. Toename spierverslapping. 
5. Afname oogboldruk (intra-oculaire druk). 
6. Afname stress. 
7. Bevordering inslapen en doorslapen.

 

Patiënten die de cannabis voor deze effecten gebruiken zullen de bewustzijnsveranderende werking als een bijwerking beschouwen. Cannabis als medicijn wordt meestal toegediend in doses waarbij je de bewustzijnsveranderende werking niet of nauwelijks voelt.

 

 

Kwaliteitseisen

Medicinale cannabis wordt onder met de grootste zorg geteeld. Het bedrijf die de teelt verzorgt isBedrocan BV. De door Bedrocan geteelde cannabis bevat geen bestrijdingsmiddelen, geen zware metalen, schimmels en bacteriën. Hierop wordt streng gecontroleerd. Cannabis uit de coffeeshop voldoet niet aan deze kwaliteitseisen. 

 

Gebruikswijze medicinale cannabis

De inname van medicinale cannabis gebeurt in de vorm van thee of door middel van een verdamper (vaporizer) of vernevelaar. Het bepalen van de dosis gaat in overleg met de arts. Het buro medicinale cannabis heeft een speciale informatie brochure voor artsen uitgegeven. Deze kun je eventueel uitprinten en meenemen naar je huisarts. Roken van medicinale cannabis wordt afgeraden. Ook het gebruik van een waterpijp wordt afgeraden.

 

Thee

Een veelgebruikte dosis is 's avonds een kop thee (0,2 liter)  

waarbij de thee per halve liter thee 0,5 gram medicinale cannabis bevat. Na het drinken begint de cannabis na 30 tot 90 minuten te werken. Na 2 tot 3 uur wordt het maximale effect bereikt en na 4 tot 8 uur is het uitgewerkt.

 

Verdamper

Bij gebruik van een verdamper of vernevelaar wordt de cannabis verdampt waarna de damp geïnhaleerd kan worden. Voordeel is dat de cannabis niet gerookt hoeft waardoor je geen teer of koolmonoxide binnenkrijgt. Bij een verdamper stroomt warme lucht van 185 graden langs een klein beetje cannabis waardoor deze verdampt. Belangrijk is wel dat je een goede verdamper hebt. Er bestaat eenverdamper/vernevelaar die wetenschappelijk is uitgetest. Verdampers zijn bij de apotheek de koop. Bij inhaleren treedt het effect na 15 minuten op. Na drie tot 4 uur is het uitgewerkt.

 

Bijwerkingen

Bij medicinale cannabis zijn lage doseringen vaak voldoende. Bijwerkingen komen daardoor niet zoveel voor. Vooral in het begin kunnen de effecten van cannabis voor onervaren gebruikers angstig zijn. Aangeraden wordt om in de eerste keer in een rustige omgeving gebruiken in het bijzijn van iemand anders.

Bijwerkingen zijn o.a.: hartkloppingen, slapeloosheid, loomheid, verminderde reactiesnelheid, verstoorde tijd/ruimte beleving. Daarnaast komen effecten voor die, voor degene die cannabis als drug gebruiken, juist de reden is om het te nemen zoals: ontspanning, lachbuien en honger en grotere gevoeligheid voor kleuren en muziek.   

 

Contra-indicaties

- Aanleg voor psychose. Bij psychische problemen moet men ook extra voorzichtig zijn met cannabis.

- zwangerschap of borstvoeding geven.

 

Vergoeding

De beslissing om medicinale cannabis te vergoeden ligt bij de zorgverzekeraar. Patiënten moet bij de zorgverzekeraar nagaan of het vergoed wordt. De kosten bij de apotheker variëren van 44 tot 50 euro per 5 gram.

Ook bij sommige coffeeshops kun je met een dokters recept wiet kopen voor de helft van de prijs. De marihuana in een coffeeshop is echter niet vrij van ziektekiemen.

 

Bronnen:

1) Medicinale Cannabis, informatie Brochure voor patiënten, Ministerie van VWS.

2): Cuijpers, P. Cannabis. Bohn Stafleu Van Loghum, 2000) 

 
 

Bron: Jelinek

Frontier gezondheidsdag
8/26/2012 5:19:19 PM
Wij zullen met onze producten op de Frontier gezondheidsdag 2012 aanwezig zijn.

Naast ons zullen er 100 andere stand met bijzopndere gezondheidsproducten en diensten aanwezig zijn.

Zondag 9 september 2012 van 10:00 tot 18:00

Rhone Events, Rhoneweg 12-14, Amsterdam

Toegang 5 euro
iboga
8/26/2012 5:16:36 PM
Amsterdam 27 August 2012

Radboud University Nijmegen, Netherlands is going to do a big scientific research project on iboga.

Dutch Newspapers like het Parool are already talking about it as the the dream cure againts drug addiction.

Iboga is legal in the Netherlands.

Iboga is a plant originally from west Africa and is used in the bwiti cult the plant is very halucinating and iligal in some countries.

We sell seeds and plants upun request.
4 items total