greenmanpowerplants

Superfoods & Medicinal plants

Products

Producten beschrijving in het Nederlands en Engels.
Product description in Dutch and
English (in black)

**********************************************************

PALM STROOP / PALM SIRUP

 
For one liter of oil about 5 kg of  seeds are required. Krappa seeds are collected by indigenous peoples and Maroons and boiled in water. Then they let the mass stand. The seed mixture is then dried in the sun and the golden-brown oil produced. The mass releases oil because of the heath, this is scooped off.
Krappa oil is used to disinfect wounds and insect bites and is used against eczema, acne, skin blemishes, rashes and skin fungus and gout. It also works enlighteningagainst mosquito bites.Krappa oil also accelerates the

healing of burns

The oil is also used against hair loss and scaling on the scalp
Indians mix the fat of the boa constrictor with krappa oil to treat joint pain.
The oil is in some cases also used internally (in small amounts) against bronchitis and stress.
The active substances in krappa oil that suppress inflammation are likely the presence of triterpenes and limmonoids.
http://carapa.org/fr/usages/properties_medicinalis.htm)

(

Busi alesi, forest rice (Oryza glaberrima Steud): African or black rice was already domesticated over 3000 years ago in the Niger delta. During the slave trade this rice was much grown in West Africa and thus taken for consumption by the slave traders and taken to the Americas. The crop was cultivated over 100 years by the slaves, until the invention of mechanical hulling prevailed to Asian rice (O.sativa). African rice was grown the last century in Jamaica and Brazil, now it is only the Maroons in Suriname and French Guiana that honor the crop (Van Andel 2010). African rice has a lower yield per hectare than Asiatic rice and must be peeled with the hand in a mortar in order to prevent the grains to break. This rice is grown on virgin soil in fresh open cut pieces of the Amazonian forest. These peices of landnare used up to three years for growing crops (slash and burn). Then the plots are again abandoned and the jungle gets free play. Because the black rice is grown on virgin forest land in the Amazon, it contains a huge amount of minerals. Bushland residents in Guyana are very strong because of these minerals. The forest inhabittants eat a little meat or fish a handful of rice and fresh fruits and earth fruits and little vegetables. The inhabittants of the interior is much stronger compared to urban inhabittants and has much stronger muscles, tendons and bones says massages expert and phyto therapist Mr. Narendorp. You are what you eat what you sow that you reap.

Al onze producten zijn per email te bestellen. Wij zijn een groothandel maar verkopen ook direct aan consumenten. Groothandelsprijzen op aanvraag. Wilt u online bestellen dan kan dat op dit moment het beste per email. Stuur een email met uw bestelling en

adresgegevens naar info@greenmanpowerplants.com

Betalen via paypal of bitcoin is mogelijk

U kunt de betaling van uw bestelling ook per bank overmaken op bankrekening nr. NL69RABO103400311 tnv W.Bijdendijk

Wij verzenden u producten indien op vooraad binnen 2 werkdagen. Indien niet op vooraad dan zijn de meeste producten binnen 2-3 weken leverbaar. Houd onze website on de gaten voor eventuele prijsveranderingen. Groothandels prijzen bij minimale afname van 12 de zelfde items.

KVK 66673674

Waarschuwing:

Al onze producten buiten bereik van kinderen houden. Het gebruik van kruiden en/of geneesmiddelen uit de natuur is op eigen risico. We adviseren dat iedereen, die ziek is of kwalen heeft, contact te zoeken met een reguliere arts. Wij raden u aan niet te experimenteren met kruiden of recepten zonder begeleiding van een arts uit het reguliere circuit. De informatie en producten op deze site zijn bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.

All our products can be ordered by email. We are a wholesale company, but we also sell directly to consumers. Whole sell prices on demand.

If you want to order online we recommend you to send us an email, with your adress and the desired products. After we recieved your payment, shipping within 2 bussines days.

For orders send an email to info@greenmanpowerplants.com
Payment instructions will be given by email: Paypal, bitcoin and bank transfers are accepted.

Bank transfer to IBAN NL 43 RABO  0103400311 on the name of W. Bijdendijk.

We will send our products worldwide (if in stock) within two working days.

Our products will normally ship within in 2-3 weeks if we dont have ready.
Some of our prices are introduction prices and after an introduction price the price may go up after some time. Wholesale prices start with a minimum order of 12 items of the same product.
 

Warning:

Keep all our products out of reach of children. The use of herbs / medicines from nature is at your own risk. We recommend that anyone who is ill, seeks contact with a regular doctor. Do not experiment with herbs or recipes without guidance from a docter in the regular circuit. The products on this website are meant to be used for scientific research purposes 

De producten op deze site worden niet verkocht of zijn niet bestemd voor de menselijke consumptie of cosmetisch gebruik. De informatie over de producten op deze website, inclusief alle links naar externe websites, gegevens zijn uitsluitend bestemd voor historische, wetenschappelijke en educatieve doeleinden en mogen niet worden opgevat als een aanbeveling voor een specifiek gebruik van het product. De verklaringen op deze site zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration en de producten zijn niet bedoeld voor "diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten." Het gebruik en de toepassing van de producten op deze site zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de historische en wetenschappelijke context  en de informatie verstrekt op deze website in de productbeschrijvingen en artikelen, zijn geheel voor risico van de klant. De producten zijn bedoeld voor botanisch onderzoek en de etnografische waarde. De productomschrijvingen zijn samengesteld uit verschillende bronnen die wij als betrouwbaar zien maar kunnen fouten bevatten, of verouderd zijn. De geschiedenis van gebruik van de producten die wij schetsen, mag op geen enkele manier worden uitgelegd als een medische claim of over het vermogen of de werkzaamheid van deze planten en planten producten. Hoewel een plant of planten product een lange geschiedenis van gebruikt voor een bepaald doel kan hebben, kan wetenschappelijk bewijs waaruit zijn werkzaamheid blijkt voor dat doel te ontbreken.

The products on this webiste are not sold or intended for the purpose of human consumption or cosmetic use. Any information provided about the products on this website, including any links to external websites, are solely intended for historical, scientific and educational purposes and must not be interpreted as a recommendation for a specific use of the product. The statements contained herein have not been evaluated by the Food and Drug Administration and the products are not intended to "diagnose, treat, cure or prevent any disease." The use and application of the products, based on the historical and scientific context provided in the product descriptions and articles, is solely at the customer's risk. The products are botanical specimens of ethnographic value and interest only and is delivered with no express or implied fitness for any purpose. The product descriptions are compiled from sources we deemed to be reliable up to the date it was written but may contain omissions or errors in fact, or become outdated. It outlines the documented history of uses but should no way be construed to make any medical claims about the ability or efficacy of any of these plants to treat, prevent or mitigate any disease or condition. Although a plant may have a long history of being used for a particular purpose, scientific evidence proving its efficacy for that purpose may be lacking.

Palm (hars) stroop is zoet van smaak en heerlijk in de thee of koffie, bij toetjes of op bijvoorbeeld ijs of een pannekoek Palm hars smaakt ook erg goed op sommige kazen.

Palm stroop wordt gewonnen doordat de kruin van de palmboom Phoenix canariensis wordt ingesneden. Gedurende de nacht wordt de hars afgetapt.

De palm-tappers klimmen vanaf een uur of acht in de avond de boom in en hangen dan emmers onder de druipgeul. Deze emmers worden de volgdende ochtend naar beneden getakeld en geleegd. Overdag wordt de hars ingedampt om het fermentatie proces tegen te gaan en de houdbaarheid te verlengen. Palm hars is daarna meer dan 2 jaar lang houdbaar.

De volgende avond wordt de “wond” in de kruin weer geopend met een speciaal mes.

De tappers, die guarapero's genoemd worden, gaan als een menselijke bij van boom tot boom. Het productieproces gaat met de hand. Het klimmen in de boom gebeurt zonder veiligheidsvoorzieningen.

Iedere boom geeft per nacht tussen de 10 en 15 liter hars. Overdag geeft de palm beduidend minder en is de hars niet zo zoet van smaak. In de nacht is de hars alleen boven in de boom zoet.

Bij volle maan geeft de palm aanzienlijk meer hars af.

100 liter sap levert uiteindelijk maar 15 liter palm hars op.

Als het 's nachts boven de 20 graden Celcius is komt er bijna geen hars meer uit de palm. Daarom wordt er vooral in de koelere 5 maanden getapt.

Van een boom wordt 4 jaar getapt. Daarna krijgt de boom 4 jaar rust.

Palm hars heeft een glycemische waarde van 30-35 en wordt dus langzaam in het lichaam opgenomen. Palm hars wordt loor de locale bevolking ook gebruikt ter algemene versterking van het lichaam.

Palm stroop is rijk aan de volgende mineralen en vitamines:

Mg/100 grs.

Calcium 4,3

Koper 0,15

Ijzer 1,0

Fosfor 25,0

Magnesium 19,0

Potasium 1038,0

Sodium 56,0

Zink 0,34

Vitamines: C, B1, B2, B3, B6, B9, B12, A, D E, K (exacte aanwezige hoeveelheid vitaminen is te vinden op onderstaande link)

Vet: minder dan 0,2 %

Meer info: www.nutricionhospitalaria.com/pdf/5586.pdf


PALM (RESIN) SIRUP

Palm (resin) SIrup is sweet and delicious in tea or coffee, or in desserts such as ice or a pancake Palm resin also tastes very good in some cheeses.

Palm sirup is extracted at the crown of the palm tree Phoenix canariensis.During the night the resin is drained.

The palm-tappers climb in the trees from eight o'clock in the evening onwards. They hang buckets under a dripping channel. These buckets are hoisted and emptied the next morning. During the day, the resin is evaporated to stop and counteract the fermentation process and to extend the shelf-life. Palm resin can be stored for more than 2 years.

The next evening, the "wound" in the crown is reopened with a special knife.
The "palmhoney" farmers, who are called guarapero's, go from tree to tree as a human bee. The whole production procces goes by hand. Climbing the tree happens without safety equipment.
Each tree gives between 10 and 15 liter of resin per night. During the day, the palm gives significantly less and the resin is not as sweet. In the night, the resin in the tree top is sweet.
At full moon, the palm gives considerably more resin.
100 liters of fresh palmresin juice will ultimately produce 15 liters of palm resin.
If the temperature at night is over 20 degrees Celsius there is almost no resin. Therefore, there is in particular drawn off in the cooler 5 months.
Trees are tapped for 4 years. Then the tree gets 4 years rest.

Palm sirup has a glycemic index of 30-35 and is therefore slowly absorbed into the

body. Palm resin is also used by the local population for the overal strengthening of the body.
Palm sirup is rich in the following natural minerals and vitamins:
Mg/100 gr.
calcium 4.3
copper 0.15
iron 1.0
phosphorus 25.0
magnesium 19.0

Potasium 1038.0

sodium 56.0
zinc 0.34

Vitamins: C, B1, B2, B3, B6, B9, B12, A, DE, K (the exact amount of present vitamins can be found here 
www.nutricionhospitalaria.com/pdf/5586.pdf)

Fat: less than 0.2%

Beschrijvingen geneeskrachtige planten uit het Amazone regenwoud:

Descriptions of the medicinal plants from the Amazon rainforest we can supply:

Botanische samples. Gebruik op eigen risico. Raadpleeg altijd een arts.

Botanical samples. Use at your own risk. Always consult a doctor.

As van lueheopsis rugosa

Er zijn maar een paar aantal boomsoorten die geschikt zijn om snuifbare as te produceren dat zijn casearia arborea, quararibea guianensis, palicourea guianensis en de solanum leucarpon. De alkalische stoffen in de as en versterken de werking van tabak waarmee de as samen opgesnoven wordt.

Tabaksblad nicotiana tabacum wordt samen met een beetje water en de snuifas vermengd. Na een uur getrokken te hebben wordt het nu bruine water ( hoeveel ca 1 theelepeltje) in de handpalm geschonken en opgeschoven dit geeft een korte gevoel van extase gevolgd door een gevoel van helderheid en verhoogd concentratie vermogen. Je voelt je er gewoon lekker door zegt verkoopster Patricia in het binnenland van Suriname. Ook zou het goed zijn om je sinussen te schonen en is het goed voor je hersens. In het binnenland wordt het vooral door de ouderen gebruikt.

De alkaloiden in de as versterken de werking van de tabak en maken dat je je lekker voelt.

Gebruiksaanwijzing: 

Vul een klein leeg flesjes van ca 100 ml voor de helft met water

theelepel snuif as

Een pluk onbewerkt tabaksblad Nicotiana tabacum

Na een uur is dit bruine goedje te snuiven door ca een theelepel vanuit de handpalm door beide neusgaten naar binnensnuiven.

De eerste keer dat je het gebruikt brand het wel een beetje. Dit went op de duur.

Het as/tabakswater is ca 3 dagen houdbaar en dient daarna ververst te worden

Ash of lueheopsis rugosa

There are only a few number of tree species suitable to snuff; casearia arborea, quararibea guianensis, palicourea guianensis and solanumleucarpon. The alkaline materials in the ash reinforce the effect of tobacco, by which the ash is co-used as a snuff.

Ttobacco nicotiana tabacum is used together with a little water and mixed with snuff

ash. After one hour the now brown water (about 1 teaspoon)  is placed in the palm of the hand and sniffed, it gives a brief feeling of ecstasy followed by a sense of clarity and increased ability to concentrate. " You feel just good" by says  saleswoman Patricia in the interior of Suriname. It is also used to clean your sinuses and they say it is good for your brain. In the interior the sniff ash with tabaco is mainly used by the elderly.
Alkaloids in the ash potentiate the action of the tobacco and make you feel well.

Instructions:

Fill a small empty bottles of 100 ml for approx half way with water
and add a teaspoon snuff ash.
A bunch of raw tobacco leaf Nicotiana tabacum

After an hour this brown stuff is ready to sniff. The people in Suriname sniff about a

teaspoon from the palm of their handwith both nostrils. During the sniffing procces they tilt their heads back.
The first time you use it it  burns a bit. This will go after regular use.

The ash / tobacco water can be kept for  about 3 days on a shelf or in your pocket

and should then be refreshed.

The ash/tabaco water is at it's best after 24 hours.


Krappa olie

Voor een liter olie is ongeveer 5 kilo zaden nodig Krappa zaden worden verzameld door indianen en marrons en in water gekookt. Vervolgens laat men de massa staan. De zaadmassa wordt vervolgens in de zon gedroogd en de goudbruine olie die door de warmte uit de massa vrijkomt wordt eraf geschept.

Krappa olie wordt gebruikt om wondjes en insectenbeten te ontsmetten en wordt gebruikt tegen exceem, puistjes, huidvlekken, uitslag en huidschimmel en jicht. Ook werkt het verlichtend tegen muggenbeten en het versneld het genezingsproces van brandwonden

De olie wordt ook gebruikt tegen haaruitval en huidschilfers op de hoofdhuid

Indianen mengen het vet van de boa constrictor met krappa olie om gewrichtspijn te behandelen

De olie wordt in sommige gevallen in kleine hoeveelheden ook inwendig gebruikt tegen stress en bronchitus.

In krappa olie zijn de werkzame stoffen die ontstekingsremmend werken waarschijnlijk de aanwezigheid van triterpenen en limmonoiden.

 Krappa oil

Zuurzakblad en takken

Zuurzakblad wordt gebruikt bij slapeloosheid, nervositeit en depressie. Bladeren worden ook gekauwd om dronkenschap te voorkomen.

Farmacologisch onderzoek heeft een aantal alkaloiden aangetoond die een antidepressieve werking hebben.

Gebruik: een half bosje gedroogde bladeren en takken een half uur koken met een liter water en een snufje zout vervolgens door een zeef gooien. De thee in een karaf in de ijskast bewaren en dagelijks een glas drinken


Zuurzakleaves and branches

Zuurzak leaves are used against insomnia, nervousness and depression. Leaves

are also chewed to prevent drunkenness.
Pharmacological studies demonstrated that a number of alkaloids in the leaves and branches have an antidepressant effect.

Use: half a bunch of dried leaves and branches half an hour with a quart of boilingwater and a pinch of salt, then toss through a sieve. Place the tea in a jug in the refrigerator drink untill finished.
 

 
Bos Papaya blad

Goed voor de blaas


Bush Papaya leaf

Good for the bladder
 

Lycopodiella cernua ( wolfsklauw)

Er zijn diverse alkaloiden aangetroffen in deze plant, waaronder nicotine. De plant wordt ook gerookt en zou het zelfde effect als marihuana hebben.

Een thee van de plant met drie halve limoenen wordt gebruikt om de menstruatie te stoppen.De plant wordt in alcoholische bitters ook gebruikt tegen impotentie. Vrouwen drinken thee van de plant om overmatige vaginale afscheiding te verhelpen. De plant wordt ook gebruikt voor magische doeleinden. De lokale naam van de plant amororman betekend leterlijk: Hij is meer dan een man. De plant is krachtiger dan een mens. Volgens een verkoopster kan je tegen de plant praten een stukje plant in een witdoekje wikkelen en met een spreuk over de schutting gooien van degene die je wat wilt aandoen. De plant wordt ook gebruikt om een ongewenste aanbidder af te weren en om de verhouding van je echtgenoot met zijn minnares kapot te maken. Je kunt je hiervoor insmeren met een aftreksel van de plant of de plant verstoppen in het huis van je belager. Er wordt gedacht dat als je je baad in een aftreksel van deze plant dat al je wensen uitkomen. Ook wordt e plant gebruikt om de geest van een overleden van je af te schudden.


Lycopodiella cernua (clubmoss)

There are various alkaloids found in the plant, including nicotine. The plant is also 

smoked has the same effect as marijuana.
A tea of the plant with three half limes is used to stop the menstruation.The plant is also used by men in alcoholic bitters against impotence. Women drink a tea from the plant as a remedy against excessive vaginal discharge. 

The plant is also used for magical purposes. The local name of the plant is

amoroman and means: He is more than a man.The plant is more powerful than a

man. According to a saleswoman at the plant you can talk a little to the plant and

wrap it in a white piece of cloth and throw a spell over the fence of the person you 

want to call whrat. The plant is also used to ward off an unwanted suitor and is

used todestroys the relationship between your husband and his mistress.
You can rub your body with an extract of the plant or hide the plant in the house of your enemy.
It is thought that if you bathe in a decoction of this plant is that all your wishes come

true

The plant s also used to send the spirit of a deceased away.

Rode katoen (blad)

De bladeren van de rode katoen worden gebruikt om menstruatie pijn te verlichten en de menstruatieperiode te verkorten. Het wordt ook gebruikt tegen blaas ontsteking. Je gaat er veel door plassen. De bladeren worden ook toegevoegd aan vaginale stoombaden om de baarmoeder en vagina te reinigen na bevalling of menstruatie. Een aftreksel wordt ook gebruikt om de menstruatie op te wekken. De plant wordt veel gebruikt als er een belangrijke sociale gebeurtenis op komst is om hun menstruatie periode te versnellen of snel op te wekken als dat gewenst is.

Rode katoen helpt ook tegen duizeligheid, ter ondersteuning bij diabetes en om het bloed te zuiveren.

Testen op proefdieren hebben aangetoond dat de bloeddruk omlaag gaat.

Gebruik: 7 bladeren overgieten met een halve liter kokend water aflaten koelen en per glas drinken. 1 glas per dag wordt gebruikt om de nierfunctie te versterken en de bloeddruk te verlagen.


Red cotton (leaf)

The leaves of the red cotton are used to relieve menstrual pain and shorten the menstrual period. It is also used against bladder infection. Atea of the plant makes you pee a lot. The leaves are also added to vaginal steam baths to cleanse the

uterus and vagina after childbirth or menstruation. An infusion is also used to induce 

menstruation. The plant is widely used if there is an important social event 

coming up. Women us it to fasten their menstrual period or accelerate and generate the period quickly if that is desired.

Red cotton helps against dizziness, in support of diabetes and to purify the blood.
Tests on animals have shown that blood pressure lowering.
Use: Pour a pint of boiling water on 7 leaves and put away until cool, drink 1 glass daily. 1 glass per day is used to strengthen kidney function and lower blood pressure.
 

Pijnstillende olie uit de Aamazone. Lokale naam:Lichaamspijnmedicijn van de Caraib indianen ( cocos olie, 5 planten uit het amazone oerwoud, 0.5 gram naftalin en 1/100 deel alcohol 80%)
Painkilling oil from the Amazone. Local name: Bodypain medicine, oil from the caraib indians ( coconut oil with 5 amazone forest plants, 0.5 gramm naftalin and  1/100 part 80% alcohol) 


Quassia Amarra

Specials: Magische zaden en planten
Specials: Magic seeds and plants


Datura seeds
Latua publifora seeds
Salvia divinorium plants
Heimnia scalifora plants
Tulsi plants (holy basil)
Mexican dreamplant (Calea zachatechi)
Papaver somniferum seeds
Lophophora williamsii (Peyote) seeds

Salvia oficinalis plants (can be used to make your own insence)

Heilzame planten en zaden:
Healing plants and seeds:

Noni seeds, Noni plants ( Morinda citrifolia)
Aloe Vera

Helende olie:
Healing oils:

Rode bloemen olie ( origineel ), pijn bestrijder, wond helend, (uitwendig gebruik) 

ingredienten:
methyl salicylate
cinnamon leaf oil
clove oil
citronellal ( fragrant)
Sanguis Draconis (Pigment)


Red flower oil (original): wonder oil, pain killer, wound healing. (external use only) 

Ingredients:
methyl salicylate
cinnamon leaf oil
clove oil
citronellal ( fragrant)
Sanguis Draconis (Pigment)

door Drs. Wouter Bijdendijk

Het extreem bittere hout van de Quassia Amarra wordt als medicijn voor veel verschillende aandoeningen gebruikt. Van het witte hout van de plant worden kleine bekertjes gemaakt die gevuld worden met water of een alcohol houdende drank. Nadat u het water een half uur in het bekertje heeft laten staan kunt u deze extreem bitterde drank opdrinken. Quassia Ammara bevat de bittere stof quasine en simalikalactone D, die verantwoordelijk is voor de malaria onderdrukkende kracht. Aan deze plant worden veel medicinale eigenschappen toegeschreven. Een aantal van deze eigenschappen kunnen ook wetenschappelijk onderbouwd worden. Zo zou het bloed zuiverend zijn, de mannelijke potentie verhogen, pijnstillend, koortsverlagend, eetlustopwekkend en laxerend werken.

Quassia Amarra is een 100% puur natuur medicijn uit het Amazone regenwoud

Hoe werken natuurmedicijnen:

Een medicijn uit de natuur, in dit geval het amazone oerwoud, werkt volgens het principe dat het gelijke het gelijke geneest. Dus als u een plant eet en u krijgt er maagpijn van betekent dat deze plant iets met u maag doet. Als u deze plant vervolgens in verdunde vorm tot u neemt wordt het vergif medicijn. Door eeuwenlange ervaring door generaties amazone regenwoud medicijnmannen en bewoners is de kennis verkregen. Vandaar ook het grote respect en de verering van voorouders in dit gebied.

Quassia Amarra wordt al eeuwen door de Indianen ( zelf spreken ze liever van inheemsen) en gevluchte slaven (de marrons) in Zuid Amerika gebruikt om koorts te onderdrukken. Deze plant bestrijdt eveneens de symptomen van Malaria.

Door mannen wordt deze plant gebruikt voor zijn potentie verhogende eigenschappen. De plant is ook bekend als natuurlijke Viagra. Door vrouwen wordt de plant gebruikt tegen menstruatie pijn en hevige menstruaties. Deze plant helpt de hormoon huishouding voor zowel mannen als vrouwen in balans te brengen.

Deze bijzondere plant maakt volgens de meeste mensen die ik sprak het bloed bitter waardoor insecten zoals muskieten uw bloed niet meer lekker zouden vinden en u niet bijten. Als je bloed te zoet is krijg je puistjes, allergische reacties en wonden die slecht genezen. Door regelmatig Quassia Amarra bitter te drinken zou dit voorkomen kunnen worden. Het bloed wordt er immers bitter door.

Volgens Hans Lagadeau hebben bosgeesten aan een medicijn man, genaamd Kwasie, de plant onder de aandacht gebracht toen hij opzoek was naar een medicijn tegen malaria.In de officiële latijnse naam is de naam van kwasie ook terug te vinden: Quassia Amara. De Surinaamse Rastaman Hans Lagadeau wist mij ook te vertellen dat het Quassia Amara hout ' s ochtends ook helpt tegen een onscherpe " doffe" blik. Je gaat er weer helderder door zien. Quassia Aamara haalt de slijm vorming in de kleine spieren rond de ogen weg. De onheldere blik die je soms bij het opstaan hebt zou veroorzaakt worden door het gal dat vlak bij de lever zit en naar het hoofd stijgt. Quassia haalt dit weg en zorgt ervoor dat je het via de verschillende uitscheidingsorganen weer kwijt raakt.

Volgens de halfbloed Indiaan Alexandro helpt de anti muggen stof Deet op sommige plekken in het oerwoud niet tegen venijnige muskieten en dat alleen omdat de Quassia helpt, wederom omdat het bloed bitter word en muskieten daar niet van houden.

Ik heb het trouwens zelf ook getest en het bleek te werken. Misschien dat de oorzaak iets anders was maar ik werd niet gebeten en had geen lichaams smeersels gebruikt. Dit moet natuurlijk beter en het liefst wetenschappelijk onderzocht worden.

De volbloed Indiaan Ivan Swedo zegt dat het gebruik van Quassia reden is dat hij nooit ziek, te danken is aan het regelmatig gebruik van deze plant. Hij neemt om de dag een shot. Als je last van puistjes en mazelen e.d. hebt helpt Quassia volgens hem goed, omdat het zoete bloed,bitter word.

De marron, meneer van Dalen wist mij met een grote brede glimlach te vertellen dat hij op oude leeftijd nog erg actief door af en toe een kopje te vullen met sopi (alcohol houdende drank). Mannen krijgen er hun jonge eigenschappen weer door terug.

Kortom een zeer krachtige plant. Probeer het zelf uit zou ik zeggen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit en moeder aarde heeft vele medicijnen te bieden. Ik hoop dat als u eraan kunt komen, dat u veel baat heeft bij het drinken van Quassia Amara

Opmerking: zwangere vrouwen mogen geen Quassiagebruiken.

De bekertjes behouden zo'n drie maanden bij regelmatig gebruik om de dag hun kracht.

Gebruik Quassia Amara niet iedere dag. Bijvoorbeeld om de dag een glaasje gedurende drie maanden en dan een aantal maanden later weer.

Neem af en toe een break indien u het wenst te gebruiken dus niet dag in dag uit gedurende langere tijd.

Er wordt door sommigen beweerd dat de vruchtbaarheid van mannen beïnvloed wordt bij langdurig en te veel gebruik. Dit kan nog niet wetenschappelijk onderbouwd worden.

Eigenschappen die toegeschreven worden aan dit hout:

· hormoon balans
· potentie verhogend
· doodt parasieten

· vermindert ontstekingen
· doodt luizen
·
 doodt kankercellen
· verdrijft wormen

· doodt  leukemicellen

· doodt insecten

· voorkomt tumoren

· doodt larven

· doodt virussen

· behandelt malaria symptomen

· mild pijnstillend

· voorkomt zweren

· zuivert het bloed

· stimuleert de spijsvertering

· vermindert de koorts

· verhoogt speeksel vorming

· helpt menstruatie te verlichten

· mild laxeermiddel

· verhoogt gal productie
· kalmeert
· helpt bij buik problemen

Standaard dosering:


De eerste week 1 kopje per dag, de tweede week om de de dag
.Vervolgens op gevoel. De kuur om het half jaar herhalen.
 

Raadpleeg altijd een arts en gebruik deze plant alleen als ondersteuning. Experimenteer zelf niet met planten zonder goede begeleiding van een arts of medicijnman uit de regio. Gebruik op eigen risico.


Bijen gif:

Quassia Amarra The extremely bitter wood of Quassia Amarra is used as medicine for many ailments. Of the white of the plant timber small cups are made which are filled with water or an alcohol-containing beverage. After some time the water in the cup becomes extremely bitter. The bitter beverage is drunk . Quassia Ammara contains the bitter substance quasine simalikalactone D, which is responsible for the malaria suppressive effect. At this plant many medicinal properties are attributed. Some of these properties can also be scientifically substantiated. Thus, it purifies the blood are the male sexual potency, analgesic, reduces fever, appetite stimulant and a laxative. Quassia Aamara cups are 100% pure natural medicine from the Amazon rainforest How do natural medicine work: A medicine from nature, in this case the Amazon jungle, works on the principle that equal cures the same. So if you eat a plant and you get stomachache means that this plant is doing something with your stomach. If you then take the plant in diluted form until you take the poison becomes a drug. Through centuries of experience by generations amazon rainforest shamans and residents the knowledge is obtained. Hence the great respect and veneration of the ancestors in this area. Quassia Amarra is used for centuries by the Indians (they prefer to speak of indigenous themself) and escaped slaves (Maroons) in South America to suppress fever. This plant also combats the symptoms of malaria. Men use this plant for its potency enhancing properties. The plant is also known as natural Viagra. By women, the plant is used for menstrual pain and heavy periods.The plant helps to balance hormones in the body for both men and women. Most people I spoke to say that by drinking the bitter water from the cups makes the blood bitter so that insects such as mosquitoes do not like the bitter taste of your blood and would not bite. If your blood is too sweet you get pimples, allergic reactions and wounds that heal poorly. By regularly using Quassia Amarra bitter to drink, this can be prevented. According to Surinamese Rastaman Hans Lagadeau forest spirits gave a medicine man named Kwasie, the attention to the plant when he was looking for a cure for malaria.In the official Latin name, the name of kwasie is also found: Quassia Amara. Properties attributed to this timber: · Hormone balance · Increases potency · Kills parasites · Inflammation · Kills lice · Kills cancer cells · Expels worms · Kills leukemi cells · Kills insects · Prevents tumors · Kills larvae · Kills viruses · Treats malaria symptoms · Mild analgesic · Prevents ulcers · Purifies the blood · Stimulates digestion · Reduces fever · Increases salivation · Helps to relieve menstruation · Mild laxative · Increases bile production · Calms · Helps with stomach problems dosage: fill the cup with water before going to sleep. Drink on an empty stomach in the morning. first week 1 cup a day, second week every other day and after that on your intuition. You can repeat the treatment after 3-6 months. If the bitter taste disappears from the cup you can place the cup in a glass of water and extract from the outside of the cup. I this case you have much more bitter liquid and you can store it in the fridge or a cool place and drink the quantity of a shot glass every time you want to consume.

Bijen gif zet de bijnierschors aan tot de productie van cortisol.

Het heeft een beschermende werking bij dikke-darmtumoren. De weerstand tegen röntgenstralen neemt toe. Het heeft een (indirect) 

ontstekingsremmend effect. Het heeft een post synaptisch effect (direct) op zenuwgeleiding in ruggenmerg. Het heeft invloed op de

bloedvoorziening van het weefsel en op de doorlaatbaarheid en de celstofwisseling van de celmembranen; ook verwijdering van de

bloedvaten, vooral in de  hersenen. En het helpt de bloeddruk te dalen.

Het heeft een uiterst gunstige invloed op het zenuwstelsel. Het best bekend is de genezende werking op reuma ( bijen gif stimuleert de

vorming van cortisone). Voorlopig nog niet  100 % bevestigd is de eventuele invloed op kanker. Ook voor huidaandoeningen zoals eczeem

en psoriasis wordt bijen gif gebruikt. Bijen gif stimuleert het bloedserum en bepaalde weefsels tot afweerreacties.

Toepassingsmogelijkheden; artritis, reuma, artrose, huid- en vaatziekten, gewrichtsontstekingen, bloedingen (hematomen) neuralgieën,

ischias, hooikoorts, allergie.

Wat bevat bijen gif:

Enzymen: Fosfolipase-A, Hyaluronidase ( werkzaam bij de verdeling van vloeistoffen in het lichaam), Acid phosphatase

Poliptiden: Apimine ( bestaat uit 18 aminozurenbouwstenen), Meltine ( bestaat uit 28 aminozuren), Peptite (MCD), Serafine

Aminozuren: Dopamine, Norepinephine, Leukotrienes

Histamine

Mineralen: calcium, magnesium en fosfor, evenals sporen van kalium, natrium en chloor.

 
Bee poison:

Bee poison helps the adrenal cortex to produce cortisol.

It has a protective effect in colon tumors. The resistance to X-rays increases. It has an (indirectly) inflammatory effect. It has a post synaptic effect (direct) on nerve conduction in the spinal cord. It has effect on  the blood and tissue and metabolism of cell membranes, also broadening of the blood vessels, particularly in the brains. And it helps to lower the bloodpressure.

It has an extremely positive effect on the nervous system. The best known is the healing effect on rheumatism (bee poison stimulates the

formation of cortisone). Not yet 100% confirmed, the possible impact on cancer. Also for skin conditions like eczema

psoriasis, bee poison is used. Bees poison stimulates the blood serum and certain tissues to immune responses.

Applications, arthritis, rheumatism, arthritis, skin diseases, arthritis, bleeding (hematoma) neuralgia,

sciatica, hay fever, allergies.

Enzymes: Phospholipase-A, Hyaluronidase (employed by the distribution of fluids in the body), Acid phosphatase

Poliptiden: Apimine (composed of 18 amino acid building blocks) Meltine (consists of 28 amino acids), Peptite (MCD), Sérafine

Amino acids: dopamine, Norepinephine, Leukotrienes

histamine

Minerals: calcium, magnesium and phosphorus, and trace amounts of potassium, sodium, and chlorine.

KoninginnegeleiOnze 100 % natuurlijke en pure koninginnegelei komt uit Thailand en bevat geen antibiotica zolas de meeste Chinese koninginnegelei, die inmiddels verboden is. De gelei die wij aanbieden wordt in Duitsland getest.

Koninginnegelei ondersteunt het immuun system, heeft een remmende werking op stress en helpt prestaties verbeteren. Ook zorgt Royal Jelly voor aansterken na ziekte b.v. na bestarlingen, verbeterd het uw geheugen en bevorderd uw concentratie vermogen, verder helpt het bij bloedarmoede, lusteloosheid, ontgifting, huidproblemen, ouderdomsverschijnselen, vermoeidheid, ziekte van Pfeifer, overspannenheid, depresiviteit, zware geestelijke of lichamelijke inspanning, onvruchtbaarheid, betere zuurstof opname, sportieve prestaties

Het vitaliseerd de huid en vervaagt rimpels en verjongt de cellen. Voor een nog beter werking is het aan te bevelen om het in combinatie met pollen te nemen.

Het helpt wonden aanzienlijk sneller te genezen.

 

Royal jelly

Our 100% natural and pure royal jelly is from Thailand and contains no antibiotics, like most Chinese royal jelly, which is now prohibited. The jelly that we offer is tested in Germany.

Royal jelly supports the immune system, has an inhibitory effect on stress and helps improve performance. Royal Jelly is also responsible for convalesce after illness eg after radiotherapy, improves your memory and promote your ability to concentrate, further helps in anemia, lethargy, detoxification, skin problems, aging, fatigue, illness Pfeifer, overstrain, depression, heavy physical or mental exertion, infertility, increases oxygen intake, helps with sport performance

Revitalizes the skin and makes wrinkles fade and rejuvenates the cells. For an even better effect, it is recommended to use it in combination with bee pollen.

It helps to heal wounds much faster.

Shilajit

Shilajit is een complexe natuurlijke mix van mineralen.
Het bevat alluminium, caclium , Kobalt, Koper, Ijzer, Lithium, Magnesium, Manganese Molybdenum, Fosfor, Silica, Sodium, Strontium, Zinc, vet zuren, hars en glycosiden  en een aantal andere natuurlijke stoffen. Een aantal van deze stioffen komen zelden voor in natuurlijke vorm. Sommige stoffen komen in geen enkel andere substantie voor dan in Shilajit.
Het is eigenlijk een soort oerpek die vrijkomt uit de rotsen van de Himalaya's door de hitte van de zon. In India is deze substantie al duizende jaren in gebruik. Shilajit brengt de gezondheid van het lichaam in balans, versnelt herstel, balanceert de bloeddruk.
                         
                                             
Shilajit is a complex but completly natural mixture of minerals with organaic an danorganic compounds. It contains aluminium, antimony, calcium,cobalt, iron, lithium, magnesium, manganese, molybdenum, phosphorus, silica, sodium, strontium, zinc, fatty acids, hippuric acid, bezoic acid, resin and waxy matter, gums, albuminoids en glycosides.
Several of these components occur rarely in natural form. In fact some are not known to exist in any natural substance other than Shilajit.
Because of the heat of the 8SUnshine Shilajit comes out from the rocks in the Himalaya.
It is in use already for thousands of years in India. Shilajit is a body regulater, speeds up rehabilitation of muscle, nerves and
bones and balances blood pressure.Shilajit has been the subject of scientific research in Russia and India since the early 1950s. Claims were investigated with scientific methods. So far the following claims have been confirmed in laboratory conditions, in general by using mouse models:
Anti-inflammatory (e.g., arthritis, rheumatism)
Rids the body of toxins[citation needed]
Dispels pain


Stralingswerende (electromagnetische) stof om uw mobiele telefoonhoesje te preparen om uw lichaam te beschermen tegen straling.
Anti radiation (electromagnetic) material to preper your mobile phone holder and protect the body from radiation.

Medicinale Erytroxilum bladeren

 

Dit is 100 % biologische mix van 50 medicinale planten uit de Andes.In sommige landen ook wel bekend als ipadu of mambe.
Onder deze mix bevind zich ook de heilige teacher plant. Het blad  van de deze
plant wordt al duizenden jaren door de diverse Andes culturen gebruikt om haar
verschillende medicinale eigenschappen. Het blad bevat verschillende medicinale
vitaminen en mineralen en alkaloiden. De planten mix wordt voor gebruik aan de binnenkant
van de wang geplaatst en door de mond. Om de alkaloiden van de planten vrij te maken
wordt as van de quinoa gebruikt.


 

Medicinal Erythroxylum leave powder is a therapeutic nutritional energizer, increases energy and stamina, and improves vitality and performance. Traditionally consumed by Andean Amazonian peoples since 12 000 BC.It is known in some countries as ipadu or mambe.

Thois mix contains an extremely potent array of Andean-Amazonian most nutritive and cleansing vital healing herbs Mother Earth gave us.

This herbal mix is 100% natural and organic. A nutritional supplement and functional food made from the main ingredient of organic leafs hand cultivated by indigenous people, blended with a special native lime of alkaline based plants mixture of chamairo, canawa, quinoa straw, chilk’a leaves, anis, koa, banana flower,

yarumo, tarwi, Andres Huaylla, caracore and more from Bolivia. It is extremely rich nutritionally and contains different minerals nutrients, minerals, essential oils, and vitamins along with amino acids, antioxidants, alkaloids and sterols.

Sacred ypadu leaves flourishes in special conditions where few other plants can

survive, at altitudes and moist valleys between 1500 and 4000 meters above sea

level. This endurance may help explain its potent healing and energizing properties.

We work with a commitment to fair-trade to support indigenous communities and organic practices. We work in close partnership with indigenous aymara Bolivian

communities in Chulumani-Yungas. Our organic Erythroxylum is hand pick and we use only gentle processing methods to ensure that spirit, energy and

nutrients remain intact. We believe that it is important to support indigenous millenarian culture and organic, sustainable agriculture

Healing and supertonic Benefits of this mix

  • Increases energy, endurance, and stamina
  • Medicinal, nutritional and spiritual properties
  • Boost alertness and improves vitality
  • Eliminates fatigue and lethargy and has antidepressant effects
  • Promotes healing balance and consciousness expansion
  • Increases resistance to disease and strengthens immunity
  • Reduces stress and improves desire and performance
  • Reduces sensation of hunger

Serving suggestions

·       the powder is not to chew it but to suck it. Start taking one or two little spoons of Ypadu to the mouth (about 1-2 grams),

without swallowing it. The green powder is placed between the gum and cheek and moistened with saliva and gently sucked. The powder should be introduced at the left or right side of your mouth. Leave the green powder bolus softly, trying not to chew or crush it, only enough to wet it and then let it dissolve slowly. The herbs bolus thus formed, is left to repose in the gums and the mouth side sufficiently dampened (15-30 minutes) and then enjoy it swallowing the invigorating juices for 1 or 2 hours.

·       The elimination of fatigue, a good feeling of joy and an antidepressant effect will be notice, with the appearance of

more alertness, there can be an increase in activity or the desire to do something. Sensorial functions and higher intellectual activities are faster, there is a slight feeling of consciousness expansion (which could explain its traditional use during religious rituals).

·       The effect is soft stimulating, the individual feels happy, optimistic, and willing to undertake action. Corporal needs,

such as hunger, sleepiness, and restful are postponed by the energetic impulse Capacity and yield during work improve evidently.

·       To maintain the benefit effect of Ypadu increase the intake slowly. It doesn’t develop addiction; consumption can be

easily abandoned indefinitely without any undesirable effects. You can use it 2 or 3 times a day. Can be also mixed with blended Fresh Juices or Smoothies, as well as with ice to make up green herbal Ice Tea.

For More Information check  http://en.wikipedia.org/wiki/Ypadu 


Busi alesi, bos rijst (Oryza glaberrima Steud): Afrikaanse of zwarte rijst werd meer dan 3000 jaar geleden in de Niger delta gedomesticeerd. Tijdens de slavenhandel werd deze rijst veel in West Afrika gekweekt en zodoende als proviand ingeslagen doorde slavenhandelaars en meegenomen naar de America’s. Daar werd het gewas meer dan 100 jaar  lang door de slaven verbouwd, totdat de uitvinding van mechanische pelmolens de overhand naar Aziatische rijst ( O.sativa) inluiden. Afrikaanse rijst werd vorige eeuw nog op Jamaica en Brazile gekweekt, nu zijn het alleen nog de Marrons in Suriname en Frans Guyana die het gewas in ere houden (Van Andel 2010). Adrikaanse rijst heeft een lagere opbrengst per hectare dan Aziatische rijst en moet met de hand in een houten vijzel worden gepeld om te voorkomen dat de korrels breken. Deze rijst wordt gekweekt op maagdelijke grond in vers open gekapte stukken Amazone bos die maximaal 3 jaar gebruikt worden voor het verbouwen van gewassen ( Slash and burn). Daarna worden de kostgrondjes weer aan hun lot overgelaten en heeft het oerwoud weer vrij spel. Doordat de zwarte bos rijst op maagdelijke grond in de Amazone gekweekt wordt bevat het een enorme hoeveelheid mineralen. Bosland bewoners in de Guyana’s zijn oersterk door deze mineralen. De bosland bewoner eet een beetje vlees of vis een handje rijst en verse vruchten en nauwelijks groentes en heeft vergeleken met stadsbewoners veel sterkere spieren, pezen en botten aldus masseur en fytotherapeut meneer Narendorp. Je bent wat je eet wat je zaait dat oogst je.

Zie websop voor meer producten. Dit is een tijdelijke website.

 

AL ONZE PRODUCTEN WAARVAN U ONS KENT ZIJN PER EMAIL OF TELEFONISCH TE BESTELLEN. U KENT ONS MISSCHIEN NOG VAN FESTIVALS, GEZONDHEIDSBEURZEN, FRONTIER BOOKSHOP, ONZE ARTIKELEN OF ANDERE PLEKKEN.DE PRODUCTEN DIE U DAAR GEZIEN HEEFT KUNNEN WIJ IN PRINCIPE ALLEMAAL NOG LEVEREN. BESTEL WAT UW WILT PER EMAIL OF TELEFOON.


See our webshop for more products

 

This is a temporary website. 

 

FOR ALL OUR FORMER CLIENTS THAT KNOW US FROM FESTIVALS, TRADE SHOWS, FRONTIER BOOKSHOP, AND OUR ARTCLES. WE HAVE CAN ORDER ANY PRODUCT FOR YOU AND ALL PRODUCTS THAT WE USE TO SELL ARE AVAILABLE TRHOUGH ORDERS BY EMAIL

We are a wholesale company. We also sell to individuals. Wholesale prices on request. Worldwide delivery. All products can be ordered by email. Chamber of Commerce NL: 34308606 VAT Number:NL820926450B01